74 ton - Tyngre lastbilar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-14
Det är hög tid att den svenska regeringen ändrar trafikförordningen och höjer bruttovikten till 74 ton. Denna ändring skulle sänka utsläppen, minska transportkostnaderna och antalet lastbilar på våra vägar. Samtidigt ökar trafiksäkerheten och Sveriges konkurrenskraft.
: Högre bruttovikt gör det möjligt att med dagens tillåtna fordonsvikter och axellaster ta mer last fördelat på fler axlar och därmed effektivisera transporterna utan överlast

Högre bruttovikt gör det möjligt att med dagens tillåtna fordonsvikter och axellaster ta mer last fördelat på fler axlar och därmed effektivisera transporterna utan överlast.

Den 1 oktober 2013 höjde Finland max bruttovikt till 76 ton. Ett liknande beslut i Sverige skulle stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft i stället för att nu hamna efter våra viktiga konkurrenter i Finland.
 
Om vi höjer bruttovikten kan vi med dagens godkända fordonsmoduler och inom samma längd se en möjlighet till effektivisering. Längre fordon, exempelvis så kallade ETT-fordon upp till 30 meter är än mer effektiva men behöver ytterligare beredning inför en implementering. Men det finns ingen anledning att vänta med tillämpning av normallånga effektivare lastbilar i Sverige då de bygger på dagens beprövade teknik och dimensioner.

Att det fungerar även i praktiken har vi visat i forskningsprojektet ”större travar”. Försök visar bland annat att:

• Bränsleförbrukningen minskar med 8-14 %
• Koldioxidutsläppen minskar med 8-14 %
• Transportkostnaderna minskar med ca 10 %.
• Den ökade bruttovikten förväntas inte öka vägslitaget
• Det blir färre antal tunga fordon på vägarna
• Ökad trafiksäkerhet

- Det skulle betyda mycket för våra medlemmar att få möjlighet att effektivisera sina lastbilstransporter säger Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.
 
- Erfarenheterna från testfordonen visar på mycket lovande resultat. Även i tuffa skogsvägsmiljöer ser vi klara effektivitetsförbättringar. Erfarenheterna verkar lovande för att även andra delar av åkerinäringen ska kunna utvecklas i samma riktning, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna tel 08-762 72 30

Twitter Facebook LinkedIn