Skogsindustrins sjötransporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-19
Sjötransporter är oerhört viktigt för skogsindustrin och utgör basen i de flesta företagens transportsystem för export. Sverige har en konkurrensnackdel jämfört med andra länder eftersom vi ligger jämförelsevis långt från vår exportmarknad. En effektiv och konkurrenskraftig sjöfart är därför en förutsättning för skogsindustrins export.

Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och trävaror. Merparten av de cirka 20 miljoner ton som produceras årligen går på export via sjöfart. För massa- och pappersindustrin så utgör andelen sjötransporter vid export cirka 73 % och för sågverken är motsvarande siffra 61 % (2011).

Detta betyder att skogsindustrin använder sjöfart för cirka 13,3 miljoner ton produkter för export. Dessa sjötransporter går i huvudsak i egen systemtrafik mellan Sverige och kontinenten. Härtill kommer en stor andel spotlaster speciellt för export av sågade trävaror. Totalt står skogsindustrins andel för 22% av totalt lastade varor (exporten) för utrikes sjöfart och för cirka 7 % för inrikes sjöfart. Till detta kommer även import av vissa råvaror som sker med sjöfart.

Viktiga frågor för sjöfarten berör:
- Svavelregler för marint bränsle
- Farledsavgiften

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Sjöfart / Transporter