Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-16
2014-01-13

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2 Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning. Skogsindustrierna anser att kompletteringen innebär förtydliganden gällande sanktionering av timmerförordningens bestämmelser vilket är positivt då det ökar förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Skogsindustrierna anser att underlåtenhet att tillämpa ett aktsamhetssystem bör sanktioneras med ett framåtsyftande vite istället för böter eller fängelse.

Skogsindustrierna anser att straffsanktioneringen av utebliven avverkningsanmälan kan upplevas som oproportionerlig.

Skogsindustrierna
Mårten Larsson        Linda Eriksson

Läs remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72
Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2014 / Remissvar / Skog