Synpunkter på förslag till nya virkesmätningsföreskrifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-10
2014-06-10

Skogsindustrierna anser att andemeningen i förslaget till nya föreskrifter totalt sett är bra och rimliga. Det kvarstår vissa otydligheter i förslaget till föreskrifter som vi anser bör hanteras vidare innan föreskrifterna kan träda i kraft.

Läs hela remissvaret här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Relaterade länkar

2014 / Remissvar / Skog