Konsekvensbedömning av förslag till ny lagstiftning om virkesmätning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-12
2013-12-12

Skogsindustrierna vill påpeka att Skogsstyrelsen i den ekonomiska konsekvensanalysen inte har tagit hänsyn till att nuvarande förslag har krav på koncernintern mätning. Utan ett undantag för koncerninterna köp så blir de ekonomiska konsekvenserna betydligt större än de nu beräknade.

Skogsindustrierna anser att det är självklart att koncerninterna köp eller köp där ägaren till köpare och säljare är densamma, bör kunna undantas från lagen. Lagens syfte är att tillgodose svagare parts intressen och någon sådan part finns inte i dessa fall.

Skogsindustrierna
Mårten Larsson och Linda Eriksson

Läs remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09
Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Skog