Föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-16
2014-01-13

Remiss avseende förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre.

Skogsindustrierna anser att nuvarande bekämpningsområdesgräns bör kvarstå i Jönköping/Västra Götalands län, det vill säga att gränsen följer väg 40, mellan Jönköping och Göteborg. Detta eftersom barkborreangrepp fortfarande rapporteras av fältpersonal samt nya vindfällen efter stormen Sven.

Skogsindustrierna

Mårten Larsson            Linda Eriksson

Läs remissvaret

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09
Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2014 / Remissvar / Skog