Yttrande över Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-09-09
2014-09-09

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrifter, nedan finner ni våra synpunkter.

Sammanfattande anser Skogsindustrierna:

  • Att kostnads-nyttoanalyserna möjliggör ökat utnyttjande av restenergier vilket är mycket positivt. Eftersom det inte finns något tvingande, vare sig i gällande lagstiftning på området eller i de föreliggande föreskrifterna är den verkliga effekten av dem däremot tveksam.
  • Att restvärmens framledningstemperatur inte ska vara avgörande för om en kostnads-nytto analys ska göras eller ej. Även lågvärdigare värme kan vara intressant att använda i vissa applikationer, och den kan även bli mer intressant att utnyttja i ett längre perspektiv.
  • Att det är bra att myndigheten inte detaljstyr hur analysen ska utföras. Det är dock viktigt att tillsynsmyndigheten kritiskt granskar och prövar de antaganden och värden som använts för analysen.
  • Att informationsplikt bör ingå som ett krav i föreskrifterna. Möjliga restenergileverantörer måste i god tid få reda på de planer som finns gällande ny värmeproduktion.
     

Läs hela remissvaret här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35

Relaterade länkar

2014 / Energi / Remissvar