Yttrande över ändringar i lagstiftningen om handeln med utsläppsrätter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-09-15
2014-09-15

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående ändringar i lagstiftningen om handeln med utsläppsrätter.

Sammanfattande vill Skogsindustrierna framhålla följande ståndpunkter:

  • Skogsindustrierna ifrågasätter kravet på rapportering av planerade åtgärder.
  • Skogsindustrierna vill ändra datum för rapportering från 31/12 till 15/1 efterkommande år.
  • Skogsindustrierna anser att förseningsavgiften är för hög.
     

Läs hela remissvaret här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35

Relaterade länkar

2014 / Energi / Remissvar