Förslag till vägledning om hållbarhetskriterier

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-07-01
2011-06-14

Skogsindustrierna välkomnar arbetet med framtagandet av vägledning för tillsynsverksamheten för regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Regelverket är invecklat vilket skapar behov av tydlig vägledning.  

Skogsindustrins och skogsbrukets produktion omfattas i dagsläget i mindre omfattning av hållbarhetskriterierna eftersom någon omfattande tillverkning av biodrivmedel och flytande biobränslen byggd på skogsråvara inte sker. Det förekommer dock som restprodukter och i en framtid kan det komma att utvecklas kriterier även för fast biomassa. Våra synpunkter i det följande är därmed till del framtidsinriktade.

Skogsindustriernas generella ståndpunkt är att reglerna ska vara enkla, stimulera till produktion och inte lägga hinder i vägen för en resurseffektiv hantering.

Läs remissvaret här

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Dokument

Läs remissvaret

Läs mer om

vad Skogsindustrierna tycker om:

Energi

Relaterade länkar

2011 / Energi / Remissvar