Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-04
2011-04-04
Skogsindustriernas remissvar om Statens energimyndighets rapport om biogasstrategi.

Läs remissvaret här.

Skogsindustrierna stödjer förslaget att strategin ska fokusera på att sluta kretslopp, dvs på avfallsprodukter. Vi stödjer också förslagen om forskning och anser det angeläget att utreda förgasningsteknikens framtida roll.

Skogsindustrin anser i sammanhanget att skogsråvaran i första hand ska nyttjas för att tillverka skogsindustriprodukter med ett högt förädlingsvärde. Dessa produkter återvinns och återanvänds för att därefter användas som energiråvara. Det är således industrins restprodukter som i möjligaste mån ska användas för energiändamål.

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Dokument

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2011 / Energi / Remissvar