Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-28
2010-12-14
Remissvar: Remiss av Energimyndighetens rapporter ”Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser”, Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” och ”Regelförenkling”.

Läs remissvaret här

Sammanfattning

- Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt skall vara kvar oförändrat
- Inget tak- eller golvpris bör införas
- Ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge får inte innebära att de grundläggande förutsättningarna för utbyggnad av förnyelsebar produktion i Sverige försämras
- Definitionen av ny anläggning/ökning av produktionskapaciteten bör skyndsamt ses över, förenklas och förtydligas 

Länk till sidan:

Dokument

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2010 / Energi / Remissvar