Yttrande över den kapillära banan mellan Mellerud och Billingsfors bandel 662

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-18
2013-11-15

Skogsindustrierna avstyrker förslag om upphörande av underhåll av bandel 662 till dess att alternativ lösning etablerats. Trafiken på sträckan Mellerud-Billingsfors (bandel 662) kan inte anses vara obetydlig och därför är inte förutsättningarna enligt Järnvägsförordningen uppfyllda.

Skogsindustrierna har skrivit ett remissyttrande till Trafikverket avseende en kapillär bana. Det gäller bandel 662 mellan Billingsfors och Mellerud, vilken kallas Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) . Trafikverket ville upphöra med underhåll på banan vid årsskiftet, dvs att den skulle i princip läggas ner redan till årsskiftet. Kapillära banor är generellt viktiga och banan har redan idag en del trafik främst bara skogsprodukter, både rundvirke och pappersmassa. 

Remissyttrandet sammanfattningsvis:

  • Skogsindustrierna avstyrker förslag om upphörande av underhåll av bandel 662 till dess att alternativ lösning etablerats
  • Trafiken på bandel 662 är inte obetydlig, därför kan inte förutsättningarna enligt Järnvägsförordningen 6 kap. 4 § anses vara uppfyllda
  • Dialog mellan Trafikverket och berörda aktörer bör snarast inledas för att gemensamt diskutera en alternativ lösning
  • Bandel 662 är viktig ur ett nationellt perspektiv då den påverkar virkesbalansen i Sverige
  • Det kapillära bannätet har en strategiskt viktig funktion att förse Sverige med biobränslen
     

Karolina Boholm,
Transportdirektör Skogsindustrierna

Läs remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Transporter