Tyngre fordon på det allmänna vägnätet – Skogsindustriernas remissyttrande

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-10-20
2014-10-20

Skogsindustrierna är mycket positiva till implementering av HCT-fordon och anser att tyngre lastbilar (74 ton) av normallängd skyndsamt bör införas på det allmänna vägnätet. Trafikverket och Transportstyrelsens förslag om att implementerar 64 ton kan implementeras omgående, som ett första steg. Erfarenheterna från Finland, som implementerade 76 tons lastbilar från 1 oktober 2013, är mycket positiva och visade på stora samhällsekonomiska vinster. 

Skogsindustrierna anser vidare att fortsatt forskning och studier av längre lastbilar bör prioriteras. Innovation behövs inom alla transportslag, varför specifika satsningar på längre och tyngre tåg även behövs för järnväg. 

Skogsindustrierna menar att ingen ny bärighetsklass bör införas utan 74 tons lastbilar bör tillåtas på BK1-vägar för maximal samhällsnytta. Begränsningar i vägnätet kan markeras med skyltar, enligt dagens system, och det bör vara vägskyltar som anger exakt begränsning, inte bara 60 eller 74 ton. 
 
Den samhällsekonomisk nyttan i Trafikverket och Transportstyrelsens utredning har underskattats och baseras på delvis felaktig statistik. Åtgärden att införa tyngre lastbilar av normallängd är mycket mer samhällsekonomiskt lönsam än vad som framkommer i analysen. Men för att verkligen få utväxling på nyttan behöver bärigheten på många vägar förstärkas. Regeringen bör därför anslå ytterligare medel till bärighetsanslag för BK1-vägar och nuvarande bärighetsanslaget ska fortsätta att avse åtgärder för BK2- och BK3-vägar. 
 
Läs hela remissvaret här
 
Vidare läsning:

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2014 / Remissvar / Transporter