Fortsätt satsa på drift och underhåll i den Nationella planen för transportsystemet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-26
2013-09-26

Skogsindustrierna är överlag positiva till Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Vi välkomnar att viktiga stråk och noder för godstransporter identifieras och i långa stycken överensstämmer med näringslivets egna. Vi välkomnar även att den största satsningen är på drift och underhåll av befintligt system. Förslaget till Nationell plan har dock, enligt vår mening, ett alltför stort fokus på storstadsområden. Vi håller inte med om att den satsningen kommer att generera de positiva effekter för godset som Trafikverket framhåller.

Skogsindustrierna ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets transportråd lämnat tillsammans med TransportGruppen. Skogsindustrierna vill även framhålla följande ståndpunkter:

•    Verka för tidigare implementering av effektivare lastbilar (HCT)
•    Se till helheten för godsstråken
•    Satsa mer på bärighet
•    Prioritera de små projekten
•    Prioritera sjöfarten högre
•    Banavgifterna bör rimligen inte höjas före järnvägen förbättrats
•    Signalsystemet ERTMS bör finansieras av staten

Läs remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Transporter