Analysera effekter före nya sjöfartsregler

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-16
2013-09-10

Tillsammans med Näringslivets Transportråd och Jernkontoret har Skogsindustrierna lämnat ett yttrande över kommissionens förslag om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter. Kommissionen vill införa ett regelverk för mätning av koldioxid som ett första steg i att på sikt införa ett handelssystem för koldioxidutsläpp från sjöfarten. Vi håller med om att det är viktigt att arbeta aktivt med att begränsa utsläppen. Men när det gäller regler för sjöfarten är det viktigt att regleringen sker globalt. Kommissionen bör avvakta och beakta effekterna av svaveldirektivet innan de föreslår att införa ännu ett nytt regelverk. Vi anser även att det är klokt att före förslag om nya regler göra en konsekvensanalys för berörda parter.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Sjöfart / Transporter