Returpapper i kretsloppssamhället

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-25
Varför är kretslopp, återvinning och producentansvar så aktuella begrepp i dagens samhälle? Jo, återvinning kan vara ett sätt att hushålla med resurserna och är därmed ett viktigt inslag i det kretsloppssamhälle som eftersträvas.

För pappersindustrin är detta inget nytt. Returpapper har sedan 30-talet återvunnits i allt större omfattning. I dag används returpapper främst vid tillverkning av tidningspapper, material för wellpapp, mjukpapper och vissa typer av kartong.

För att förse industrin med returpapper har ett omfattande insamlingssystem byggts upp. För de pappersprodukter för vilka det finns producentansvar - tidningar, tidskrifter, förpackningar samt ett frivilligt åtagande för kontorspapper - samlades år 2008 ca 77% av förbrukningen in och användes för tillverkning av nytt papper. Pappersbruken använder emellertid mera returpapper än vad som samlas in med stöd av producentansvaret - konverteringsspill från förpackningstillverkning och tryckerier samt olästa tidningar samlas in och används som råvara i papperstillverkningen och ungefär en tredjedel av den totala returpappersförbrukningen täcks av import.

Men det finns gränser för återvinning. Industrin anser att returpapper i form av t ex tidningar, wellpapp och kontorspapper i första hand skall användas som råvara för tillverkning av nytt papper. I vissa fall kan det emellertid av ekonomiska och miljömässiga skäl vara bättre att använda returpapper som bränsle för att utvinna energi. Det kan t ex gälla insamling i glesbygd, papper som är alltför nedsmutsat eller där transporterna till pappersbruk är långa. Principen bör vara att industrin avgör om papperet skall användas som råvara eller som bränsle.

Därför anser Skogsindustrierna:

- att returpapper i första hand är en råvara för pappersindustrin

- att papper som inte lämpar sig för papperstillverkning är ett utmärkt biobränsle som bör förbrännas för energiproduktion

- att både nyfiber från skogen och returpapper är viktiga råvaror för EU:s pappersindustri. Pappersfiber kan inte återvinnas hur många gånger som helst. Därför är det nödvändigt med ett tillskott av papper gjort av nyfiber från bland andra Sverige för att det europeiska kretsloppet skall fungera

 

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11