Avgiften för utsläpp av kväveoxider

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-11
Sedan 1992 har Sverige ett avgiftssystem för utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar som producerar mer än 25 GWh per år. Avgiften är sedan den 1 januari 2008 50 kr per kg kväveoxider. Återbetalning sker till de avgiftsskyldiga i proportion till deras andel av den sammanlagda nyttiggjorda energiproduktionen.

Skogsindustrins energipannor omfattas av avgiften. I brukens tillståndsbeslut anges hur mycket kväveoxider som maximalt får släppas ut från pannorna. Dessa gränsvärden sätts utifrån vad som är bästa möjliga teknik vid den enskilda anläggningen. Detta utgör den nedre gränsen för vad som rimligen kan nås – oavsett vilket ytterligare styrmedel som används.

Hur stora utsläppen av kväveoxider är från en förbränningsanläggning beror bland annat av typ av bränsle, reningsutrustning och driftsätt. Om anläggningen kan drivas med stabil ångproduktion så ökar möjligheten att hålla jämn utsläppsnivå utan toppar. Vid skogsindustriella anläggningar måste dock ångproduktionen anpassas till massatillverkningens varierande ångbehov. Detta gäller inte för samtliga sektorer som ingår i avgiftssystemet.

Skogsindustrins pannor kan inte nå de nivåer som råder vid pannor som kan drivas stabilt och är därför år efter år en nettobetalare i systemet.

Skogsindustrierna anser att:
• Avgiftssystemet för utsläpp av kväveoxider bör avskaffas.
• Avgiftssystemet saknar styreffekt för skogsindustrins pannor – styrningen sker genom tillståndsprövningen och villkoren i tillståndsbesluten.
• Ekonomiska styrmedel ska inte användas i kombination med villkor i tillståndsbesluten.
• Avgiftssystemet är baserat på ojämlika förhållanden.
 

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33