Skogsindustriernas klimatkampanj

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-14
Skogen är avsändaren i den informationskampanj som Skogsindustrierna genomför kring klimatfrågan. Med kampanjen vill vi visa och förklara hur skogsindustrins verksamhet och produkter är en del av lösningen på klimatfrågan.

 

Skogens förmåga att ta upp koldioxid är som störst i en växande skog. Detta är slutsatser av bland andra LUSTRA-projektet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. När träd blir äldre avtar deras förmåga att lagra koldioxid. När träd dör och bryts ner i naturen frigörs koldioxid. När skog avverkas lagras kolet tillfälligt vidare träprodukterna. Den stora klimatnyttan med träprodukterna är att trä är förnybart och kan ersätta andra material som orsakar större utsläpp.

Se Skogsindustriernas kampanjwebb här:

http://www.skogenochklimatet.se/

Skogen och dess produkter är bra för klimatet!
I februari 2009 började Skogsindustriernas reklamfilm sändas på TV. 

Reklamfilmen ingår som en del i Skogsindustriernas klimatkampanj och sändes på flera kanaler hela veckan och under februari - mars.

Se filmen på Youtube

Power of Print

Power of Print är ett projekt med syfte att stärka trycksakernas roll i en digital värld. Bakom projektet står GFF, Papyrus och Arctic Paper. Målet är att öka trycksaksköparnas kunskap om det tryckta mediets styrkor.  Ett nätverk har även startat för att diskutera aktuella frågor och lättare samarbeta över gränserna. Skogsindustrierna och TU (Tidningsutgivarna) deltar också i detta nätverket.