EU ETS, Utsläppshandelssystemet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-25

År 2005 införde EU ett utsläppshandelssystem för koldixoid. Systemet är marknadsbaserat och innebär att deltagande industrier måste redovisa en utsläppsrätt för varje ton CO2 de släpper ut. Skogsindustrierna föredrar marknadsbaserade styrmedel före skatter. En förutsättning för att industrin ska kunna göra de investeringar som krävs för att minska sina utsläpp av fossil koldioxid är dock att det finns investeringsutrymme. Det minskar om utsläppsrätterna skall köpas.

Eftersom skogsindustrin säljer sina produkter på en global marknad, och eftersom industrin är globaliserad är lika villkor en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft. Utsläppsrätterna skall därför tilldelas gratis så länge inte motsvarande kostnader läggs på konkurrentländernas industri.

En oönskad effekt av EU ETS är höjda elpriser till följd av kostnaden förkoldioxidutsläpp. Elpriset sätts utifrån priset på den senast producerade kWh, och eftersom denna oftast utgörs av kolkraft läggs priset för utsläppsrätter på elpriset, trots att mer än 90 procent av elproduktionen är helt och hållet fossilfri och inte belastas med utsläppsrätter. Skogsindustrin och annan elintensiv industri måste kompenseras för denna överföring av pengar från konkurrensutsatt industri till de stora kraftbolagen.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Anna-Holmberg-250-110x150.jpg
Anna HolmbergEnergidirektör08-762 72 44