Klimat

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-17
En ökande halt av växthusgaser i atmosfären orsakar en höjd medeltemperatur. Klimatförändringen är ett globalt problem som kräver världsomspännande lösningar. Skogsindustrin spelar en viktig roll då både den växande skogen och
skogsindustrins produkter binder och lagrar koldioxid.

Skogsindustrin är med sin förnyelsebara råvara en viktig del av lösningen på klimatfrågan. Skogsindustrin vill genom Sverige och EU verka för en global
överenskommelse för att minska utsläppen av växthusgaser.

Skogsindustrin är den industrigren som använder mest förnyelsebar energi av alla industrinäringar i Sverige – men det räcker inte. Vi tänker bli ännu bättre och målet är att processens energianvändning ska vara helt fri från fossila resurser.