Skogsbioteknikseminarium 2009

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-14

Skogsindustriernas Forsknings- och Skogskommittéer samt UPSC Berzeliicenter för skogsbioteknik i samarbete med forskningscentren Biomime och Funcfibre genomförde Tisdag 26 maj 2009 en dag med forskningsinformation och diskussioner. Under dagen gavs en bred översikt över pågående aktiviteter, nya resultat och tillämpningar samt visioner för framtiden på ett "industritillämpat" sätt ur såväl ett skogligt som ett skogsindustriellt perspektiv. Dessutom introducerades några av de nya stora forskningssatsningarna inom området skogsbioteknik.

Målsättningen med dagen var att stimulera till en diskussion mellan forskare och industrirepresentanter för att bättre förstå industrins problemställningar och de möjligheter till lösningar som forskning kan bidra med.

Program

Program (PDF 23kB)

Greta Fossum, Skogsindustrierna,
Bakgrund till seminariet


Björn Andrén, Holmen Skog, ordf. Skogskommittén
Det skogliga perspektivet

Karin Emilsson, Södra, ordf.  Forskningskommittén
Det skogsindustriella perspektivet


Ove Nilsson, SLU
UPSC Berzelii center för skogsbioteknik
Ny kraftsamling på Granforskning


Torgny Näsholm, SLU
UPSC Berzelii center för skogsbioteknik
Ny kunskap och nya metoder för att förbättra skogens tillväxt Framtidens skog, introduktion


Stefan Jansson, Umeå universitet
UPSC Berzelii center för skogsbioteknik
Genetisk variation – en källa för effektivare förädling och klimatanpassning


Hannele Tuominen, Umeå universitet
UPSC Berzelii center för skogsbioteknik
Ny kunskap om vedens biologi och kemi


Björn Sundberg, SLU
Funcfibre
Skräddarsydda träd för nya användningsområden – bioraffinaderi – bioenergi


Henrik Aspeborg, KTH
BIOMIME
Biomimetisk fiberdesign

 
Lars Berglund, KTH
BIOMIME
Vedens cellvägg – inspiration och råvarukälla för framtidens skogsprodukter
Wallenberg Wood Science Centre, Introduktion


Mats Johnson, SweTree Technologies
Hur kommersialiseras forskarnas upptäckter? Vad är på gång?