Forskning, Innovationer och Affärer 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-30
Skogsindustrierna inbjöd den 1 december 2010 till en inspirerande eftermiddag med många exempel från skogsnäringen på FoU-resultat som har eller håller på att omsättas i affärer.

Vid seminariet ”Forskning, Innovationer och Affärer” deltog ett 80-tal personer. Inledningstalare var Skogsindustriernas ordförande Magnus Hall samt vice statsminister och utbildningsminister Jan Björklund. Utbildningsministern bekräftade skogssektorns stora betydelse för Sverige idag och framåt och inbjöd Skogsindustrierna till samtal inför forskningspropositionen om sektorns behov och möjligheter inom FoU, se till höger klipp 1 med två korta inslag från Jan Björklunds anförande. Utbildningsminister Jan Björklunds hela anförande finns till höger som klipp 2.

Under dagen fick  vi också en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum. Eftermiddagen avslutades ett samtal med forskningsfinansiärer och industriföreträdare.

Dokumentation från seminariet finns att ladda ner till höger på sidan under rubriken "Dokument", men också som länkar till filminspelningar som gjordes under dagen.

© No Picnic / Nine 2010