Avnämarseminarium 2007

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-14

I ett avnämarseminarium den 5-6 december 2007 redovisades användbara resultat från skogsindustrins FoU satsningar i
- BiMac (Biofibre Materials Centre) vid KTH
- FSCN (Fiber Science and Communication Network)vid Mittuniversitetet
-T2F (Tryckteknisk Forskning) ett forskningsnätverk
- Ytbehandling vid Karstads universitet

Redovisningen har dokumenterats med böckerna "Bokslut - några lönsamma forskningsresultat" och "Futures - några lovande forskningsresultat" samt med en sammställning av utexaminerade lic. och dr från programmen. Denna dokumentation finns här till höger.

Program och presentationerna från seminariet i pdf

Program

1 - Inledningsanförande, Karin Emilsson

2 - Förr och nu – lönsamt och lovande, Per Jerkeman - Inga bilder

3 - Övergripande programbeskrivning, Lars Järnström

4 - Samverkan inom doktorandprojekt, Göran Ström

5 - Nordic Papers greaseproof, Henrik Kjellgren

6 - Grunden till förbättrad tryckkvalitet, Mikael Larsson

7 - T2F, Per Hj Jonsson

8 - Optoaktiva nanomaterial, Hjalmar Granberg
 
9 - Föränderliga affischer, Linda Johansson

10 - Från randig wellpapp, Erik Hallberg

11, 12, 13, 14 - FSCN, Myat Htun, Hans Höglund, Per Engstrand

15 - Övergripande programbeskrivning, Tom Lindström

16 - Ytmodifiering, Lars Wågberg

17 - Restspänningar i papper, Sören Östlund

18 - Nanokompositer, Lars Berglund

19 - Med sikte på framtiden, Ulf Carlson