Elproduktion

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-25
En stor del av skogsindustrin är elintensiv och därmed beroende av en säker och stabil elproduktion till konkurrenskraftiga priser. Dagens svenska elproduktion består till lika stora delar av vattenkraft och kärnkraft (utgör totalt ca 90 %), tilldetta tillkommer en liten andel kraftvärme och vindkraft.

Skogsindustrierna anser att nyetablering av alla energislag för elproduktion skall främjas förutsatt att internationellt etablerade säkerhets- och miljökrav är uppfyllda. Skogsindustrierna står bakom planerna på effekthöjningar i befintliga kärnkraftverk och vi anser också att nya reaktorer skall kunna ersätta de äldre kärnkraftverken.

Vattenkraften skall utnyttjas maximalt. Pågående omprövningar av vattendomar får inte resultera i att vattenmängderna för elproduktion minskar. Förutsättningarna för att bygga ut vattenkraften med upprätthållande av miljömålen bör utredas. För att inte försena ny vindkraftsproduktion bör eventuella hinder i tillståndsprövningen för nya vindkraftverk undanröjas.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Anna-Holmberg-250-110x150.jpg
Anna HolmbergEnergidirektör08-762 72 44