Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Påminnelse Virkesforum 2013
 

Nya vindar på virkesmarknaden

Förändringens vindar blåser som vanligt och mycket händer inom skogsindustri och virkesmarknad. Vi ser fram emot en intressant dag med föredrag, diskussioner och debatt!

Medverkar gör bland annat Johan Freij, Danske Bank, "Industrin svälter ihjäl men skogen är full av träd? Vad påverkar virkesutbudet från privatskogsbruket?". Simon Blecher från Carnegie avslutar dagen med svaret på frågan "Vad krävs för att investerare ska satsa på svensk skogsindustri?".

Program
Ladda ner programmet


Tid
Onsdag 11 september kl. 09.00-16.30 med efterföljande mingel.
Incheckning och kaffe från 08.00!

Plats
Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Karta

Kostnad
Deltagaravgiften är 2 950 kr plus moms*. Fakturering sker separat.

Anmälan
Gå till anmälan

Kontakt
Linda Eriksson, 08-762 72 09, linda.eriksson@skogsindustrierna.org
Sara Fridell, 08-762 72 75, sara.fridell@skogsindustrierna.org

Deltagarantalet är maximerat. Virkesforum brukar bli överbokat och då gäller ”först till kvarn”.
 
*Lämnas återbud mindre än 7 dagar före Virkesforum debiteras 75 % av avgiften. Om ingen avanmälan görs debiteras hela avgiften.
 

Har du redan anmält dig? Vänligen bortse från den här påminnelsen.

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 125 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2012).

Box 55525, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2013 Skogsindustrierna