Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Påminnelse inbjudan till
Virkesforum, 11 september 2014
 

Rekordinvesteringar i skogsindustrin – 
Har det vänt i skogen?

Välkommen till Virkesforum 2014, en intressant dag med föredrag, diskussioner och debatt. Förändringens vindar blåser som vanligt och mycket händer inom skogsindustri och virkesmarknad.

VF2IMG_3462-ny.jpg

Under dagen får du ta del av frågeställningar kring nya lagar och ny teknik, vad som är på gång inom sågverksföretagen, diskussion kring nationellt skogsprogram och hur skogsindustrins roll kan se ut i framtiden.

Program: Ladda ner programmet

Var: Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

När: 11 september 2014 kl. 09.00-16.30, med avslutande mingel.
Kaffe serveras från 08.00.

Anmälan: Deltagaravgiften är 2 950 kr plus moms. Sista anmälningsdag är den 29 augusti. Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013.

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2014 Skogsindustrierna