SKGS

INBJUDAN
10 DECEMBER KL. 08.30-10.15


SKGS INBJUDER TILL FRUKOSTSEMINARIUM OM ENERGI:
VAD KAN VI LÄRA AV STORBRITANNIEN?

Välkommen till ett seminarium om Storbritanniens reformer av elmarknaden. Britterna genomför stora förändringar för att säkerställa att landet ska klara EU:s utsläppsmål och samtidigt trygga den framtida elförsörjningen.

De närmaste tio åren kommer ett antal äldre kolkraftverk och kärnkraftsreaktorer att stängas i Storbritannien, vilket motsvarar en femtedel av dagens elproduktion. Stora investeringar i vindkraft, naturgas och nya kärnkraftsreaktorer ska på sikt täcka upp för avvecklad kapacitet. Det är dock osäkert om investeringarna hinner bli klara i tid. Därför riskerar landet perioder av elbrist redan 2015, enligt vissa bedömare.

Plats och datum

Den 10 december kl 08.30 – 10.15 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

Program

08.00    
Frukost serveras

08.30-09.00   
Ambassadör Paul Johnston: Electricity Market Reform (EMR)
De pågående förändringarna av den brittiska elmarknaden är betydande.
Storbritanniens ambassadör Paul Johnston redogör för de viktigaste inslagen i reformen. Ambassadören svarar på åhörarnas frågor efter anförandet.

Paul JOhnston.jpg

09.00-09.30     
De brittiska reformerna ur industrins perspektiv
Höga elpriser och varningar om elbrist redan 2015 oroar den brittiska basindustrin. Jeremy Nicholson, direktör för den elintensiva industrins branschorganisation EIUG, analyserar EMR med utgångspunkt i industrins behov.

Jeremy Nicholson.jpg

09.30-10.15    
Panelsamtal: Vad kan vi lära av Storbritannien?
Moderator: Helen Axelsson, energi- och miljöchef, Jernkontoret

Helen-Axelsson.jpg

Medverkande:
Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S)
Riksdagsledamot Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Mikael Möller, näringspolitisk chef, Innovations- och kemiindustrierna

Ingemar-Nilsson.jpg Cecilia-Tenfjord-Toftby.jpg Mikael Möller.jpg

Anmälan

Anmäl dig här senast den 8 december

Välkommen!


 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.