SKGS

INBJUDAN
NÄRINGSLIVETS HUS, 22 APRIL 2015


VÄLKOMMEN TILL SKGS ENERGIKONFERENS 2015: HUR KAN ENERGIKOMMISSIONEN STÄRKA SVERIGES KONKURRENSKRAFT?

Välkommen till SKGS energikonferens 2015, den 22 april på Näringslivets hus. Hur kan Energikommissionen stärka Sveriges konkurrenskraft?

Lyssna till bland andra:
-    Energiminister och Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan
-    Energikommissionens ledamöter
-    Energimarknadsinspektionens GD Anne Vadasz Nilsson
-    Svenska Kraftnäts GD Mikael Odenberg
-    SKGS ordförande Tom Erixon
-    SKGS energidirektör Anna Holmberg

Program

08.00     Frukost serveras

08.45     Välkomsthälsning

Tom-Erixon.jpg Anna-Holmberg-250.jpg
Tom Erixon
SKGS ordförande
Anna Holmberg
Energidirektör SKGS

08.50     Tal av energiminister Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande

Ibrahim Baylan.jpg
Ibrahim Baylan
Energiminister

09.05     Frågestund med Ibrahim Baylan
Under ledning av SKGS ordförande Tom Erixon, samt:

Henrik Sjolund.jpg Lars-Eric-Aaro.jpg
Henrik Sjölund
vd Holmen
Lars-Eric Aaro
vd LKAB

09.30     Förutsättningarna för Energikommissionen
Mikael Odenberg, GD Svenska Kraftnät och Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen om de förutsättningar Energikommissionen har att utgå ifrån. Utfrågning under ledning av Mikael Möller, Näringspolitisk chef IKEM.

Mikael-Odenberg-webb.jpg Anne_Vadasz_Nilsson201312_140x200.jpg
Mikael Odenberg
Generaldirektör Svenska Kraftnät
Anna Vadasz Nilsson
Generaldirektör Energimarknads-inspektionen

10.00    Kaffepaus

10.20    Energikommissionens utmaningar
Helén Axelsson, chef energi och miljö Jernkontoret, frågar ut ledarna för arbetsgrupperna i IVA-projektet Vägval el:

      Maria-Sunér-Fleming.jpg
Andreas Regnell Vattenfall Alf Larsen EON Runar Brännlund Umeå universitet Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv

11.00    Utfrågning av Energikommissionens ledamöter
SKGS Tom Erixon och Anna Holmberg frågar ut partiföreträdarna i Energikommissionen:

Ingemar-nilsson.jpg Lars-hjälmered.jpg Mattias.jpg lisex.jpg
Ingemar Nilsson
(S)
Lars Hjälmered (M) Mattias Bäckström Johansson (SD) Lise Nordin (MP)
Rickard-nordin.jpg Birger.jpg Maria.jpg penilla.jpg
Rickard Nordin
(C)
Birger Lahti
(V)
Maria Weimer (FP) Penilla Gunther
(KD)

12.00     Konferensen avslutas

Tid: Den 22 april, frukost serveras från kl 08.00. Scenprogrammet pågår från kl 08.45 till 12.00.

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan

Mer om SKGS, basindustrins energisamarbete, finns att läsa på www.skgs.org

Arrangemanget är kostnadsfritt, men uteblivna anmälda debiteras 150 kr.

Anmäl dig här senast den 14 april

Välkommen!

Har du redan anmält dig? Vänligen bortse från det här utskicket.


 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.