Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Påminnelse
Välkommen till seminarium
i Rosendals trädgårdar 27 maj
 

För dig som redan är anmäld, vänligen bortse från mejlet.

Så bra kan det bli -

Nya produkter och fler jobb inom skogsindustrin

Välkommen till ett seminarium i Rosendals vackra trädgårdar där vi berättar om, tydliggör och diskuterar slutsatserna utifrån scenarier om skogsindustrins utveckling fram till 2020. 

Under dagen får du ta del av hela kedjan från dagens skogsbruk till framtidens förnybara produkter. Med rätt förutsättningar kan skogsindustrin skapa tusentals arbetstillfällen inom de närmaste åren. Seminariet belyser jobben, industrins konkurrenskraft och det nationella skogsprogrammet.

Banner670px.jpg

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, inleder och hälsar välkommen.

Petri Vasara, Global Practice Leader Pöyry, och Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, berättar om fyra scenarier för fler jobb och tillväxt inom skogsindustrin under de närmaste åren fram till 2020.

Jan Lagerström, forskningsdirektör Skogsindustrierna, berättar om inspirationsmaterialet Ekoportal2035. Det är en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum.

Linda Eriksson, rådgivare skogliga frågor på Skogsindustrierna, presenterar rapporten Levande Skogar IV, en uppföljning av branschens arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden.

Per Braconier, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, modererar en diskussion med några av talarna och riksdagsledamötena Jennie Nilsson (S), Jonas Eriksson (MP), Mats Odell (KD) och Johan Johansson (M).

Var: Rosendals trädgårdar, Stockholm

När: 27 maj 2014 kl. 11.00-13.00.
Vi avslutar med en försommarlunch i den vackra fruktträdgården kl. 12.30.

Anmälan: Senast 21 maj till camilla.hallgren@skogsindustrierna.org. Ange eventuella matallergier vid anmälan.

Varmt välkommen! 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013.

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2014 Skogsindustrierna