Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Nyhetsbrevet Aktuellt november 2010
 


Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Välkommen till Skogsindustriernas novembernummer av nyhetsbrevet Aktuellt! Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustriernas Aktuellt-redaktion.  

I fokus

EU och Ryssland eniga om virkestullar
Förhandlingarna om virkestullar med Ryssland slutfördes i torsdags. Det kommer sannolikt att innebära att nuvarande nivå på 15 Euro fryses fram till dess att Ryssland blir WTO-medlemmar. Mer information kommer i mitten av december, vår hemsida kommer att hållas uppdaterad.

Seminarium om Forskning, Innovationer och Affärer 2010
Den 1 december inbjuder Skogsindustrierna till en inspirerande eftermiddag med många exempel från skogsnäringen på FoU-resultat som har eller håller på att omsättas i affärer. Huvudtalare är Jan Björklund som talar om regeringens strategi för forskning och innovationer. Läs mer här

Välj Papper – papper i fokus i ny kommunikationssatsning
I dagarna startade Skogsindustriernas kommunikationssatsning Välj Papper. Genom rapporten Papper Vinner, sajten www.väljpapper.se och helsidesannonser i fackpress och viss större press vill vi öka kunskaperna om papper – och döda en del myter. Läs mer här

Bransch- och marknadsanalys

Biorelaterade stöd till skogsindustrin I USA
CEPI (Confederation of European paper Industries) har skrivit till EU-delegationen i Washington om förnyade kontakter med USAs kongress med syfte att de snedvridande stöden skall upphöra. Skogsindustrierna har sänt motsvarande brev till den svenska ambassaden i Washington och kontaktpersoner på UD. Läs mer här

Skog

Nya växtskyddsavgifter vid import
Från och med den 1 november 2010 gäller nya växtskyddsavgifter vid import av växter, växtprodukter, trä och trävaror. Läs mer här
 

Träff med riksdagens skogsindustrinätverk
Den 10 november höll nätverket Riksdagens skogsindustrigrupp en middagsträff hos Skogsindustrierna. Under middagen presenterades skogsindustrins viktigaste frågor och forskaren Annika Nordin från Future Forest gav en föreläsning om kommande utmaningar för skogen och skogsindustrin. Läs mer här
 

Miljö & Energi

Kommunala avfallsbolag - hot mot producentansvaret
Kommunala avfallsbolag anser att de kan upprätta egna insamlingssystem trots att de inte har uppdrag från producenter i lagens mening. Detta utgör ett hot för skogsindustrin. Läs mer här

Utredning om införandet av Industrial Emissions Directive (IED) i svensk lag
En särskild utredare ska senast den 31 december 2011 föreslå hur det nya EU- direktivet om tillståndsprövning, Industrial Emissions Directive (IED), ska genomföras i svensk rätt. Läs mer här

Trä

Träteknologipriset 2010 till nytänkande examensarbete kring optimerad råvarustyrning för sågverk
På Trämarknaden i Karlstad delades Skogsindustriernas Träteknologipris 2010 ut. Priset gick till Erik Johansson, civilingenjörsstudent från Umeå Universitet, för hans nytänkande examensarbete där han presenterar ett verktyg för att optimera utnyttjandet av träråvaran på ett sågverk. Läs mer här

Trämarknaden i Karlstad och Christer Johansson dubbades till riddare av Trämarknadsordern
Skogsindustrierna var huvudarrangörer för Trämarknaden i Karlstad den 24-25 november. På programmet återfanns Trämarknadens stora middag, marknadsföredragningen med spännande talare från Nordafrika och England och seminarier om bland annat säkrare sjötransporter och lönsam e-handel. Till riddare av Trämarknadsordern utsågs Christer Johansson på VIDA. Ladda ner presentationerna och läs mer här

Svenska Expo-paviljongen såld till kinesiska ekostaden Caofeidian
Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2010 har tecknat avtal med den kinesiska staden Tangshan om försäljning av den svenska paviljongen. Paviljongen, som består av fyra byggnader där själva entrédelen är en konstruktion helt i limträ, ska monteras ner i Shanghai för att transporteras vidare och uppföras i ekostaden Caofeidan, nära Tangshan. Läs mer här

Callans trä - Årets företagare
Callans Trä har blivit utsedd till Årets Företagare i Ånge kommun. Läs mer här
 

Arbetsgivar- & kompetensfrågor

Handledning om förfarandet vid arbetsbrist – nu på engelska
Skogsindustrierna har sedan tidigare tagit fram dokumentet ”En handledning om förfarandet vid arbetsbrist – plus svaren på över 100 vanliga frågor”. Nu finns den även på engelska. Läs mer här

Tusende läraren på fortbildning i skogsindustrin
I drygt tio år har Skogsindustrierna i samarbete med olika medlemsföretag anordnat fortbildningar för gymnasielärare. Läs mer här
 

CEPI i EU-kampanjen "Ett hälsosamt arbetsliv"
Confederation of European Paper Industries, CEPI, har blivit officiell samarbetspartner i EU kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv 2010-2011”. Läs mer här