Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Nyhetsbrevet Aktuellt

Nr 6 - 2009-12-18

Arbetsgivarfrågor

Avtalsförhandlingarna startar

Avtalsrörelsen har börjat. I och med detta har Skogsindustrierna lämnat sina förslag och yrkanden, vilka syftar till att stärka företagens konkurrenskraft särskilt med hänsyn till det allvarliga konjunkturläget.
Läs mer

Per Hidesten, 08-762 72 55, per.hidesten@skogsindustrierna.org

Avtalsförhandlingarna startar

Avtalsrörelsen har börjat. I och med detta har Skogsindustrierna lämnat sina förslag och yrkanden, vilka syftar till att stärka företagens konkurrenskraft särskilt med hänsyn till det allvarliga konjunkturläget.
Läs mer

Per Hidesten, 08-762 72 55, per.hidesten@skogsindustrierna.org

Kalendarium

2010-01-27
Branschkväll: Karlstad Universitet
2010-03-17
Sista anmälningsdag för Skogsindustriernas årsmöte & Trädagen, Skogsnäringsveckan 2010

© 2010 Skogsindustrierna, Besöksadress: Storgatan 19, Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 60, Fax: 08-611 71 22, E-post: info@skogsindustrierna.se
Avregistrering av nyhetsbrev: avregistrera@skogsindstrierna.se