Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Påminnelse
Välkommen till Industridagen 2015
 
industridagen-480.jpg

Vad krävs för att utveckla svensk industris konkurrenskraft?

Den frågan försöker vi svara på under Industridagen 2015 som genomförs i Södertälje den 5 februari. Politiker, näringslivsföreträdare, fackliga ledare och myndighetspersoner samlas för att diskutera hur svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft.

Förmiddagsseminarium (från kl. 09.30)
• Från telekomkris till nu – svensk industri efter 2000
• Är det möjligt? Teknik som radikalt förändrar industrin
• NY Industrialisering – kan man vara liten och stark? Utmaningar för SME-företag
• En växellåda på 60 min - den digitala tillverkningens nästa steg

Eftermiddagsprogram (från kl. 11.30)
• Sverige som investeringsland
• Strategi för industrilandet Sverige
• Industrins jämställdhetspris
• Vad vet svenska folket om industrin?
• Sverige och industrin
• New Industrialisation - Strategies in Germany & USA
• Perspektiv på NY industrialisering

Medverkar gör bland annat:
Stefan Löfven, statsminister
Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson, Astra Zeneca
Michael Block, Tysklands ambassadör
Mark Brzezinski, USAs ambassadör
Jane Walerud, entreprenör
Annie Lööf, partiordförande (C)
Charlotte Brogren, GD Vinnova
Per Lindberg, koncernchef BillerudKorsnäs
Ann Follin, vd Tekniska museet

Plats och tid
Torsdag 5 februari 2015 i Södertälje

Program
Ta del av hela programmet

Anmälan
Anmäl dig här senast 29 januari

Varmt välkommen till Industridagen!

Evenemanget är kostnadsfritt.
Har du redan anmält dig eller avböjt medverkan, vänligen bortse från inbjudan.

Om Industridagen

Industridagen är Sveriges viktigaste evenemang om samverkan för svensk industris konkurrenskraft.

Industrin är ryggraden i den svenska ekonomin. Sverige har en avancerad industri med världsledande företag inom en lång rad branscher som skapar jobb, tillväxt och välfärd i hela landet.

Det årliga evenemanget Industridagen inbjuder till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom industrin – ledande personer inom politik, samhälle och industri. Under dagen lyfts intresset för konkurrenskraftsfrågor och för att diskutera industrins långsiktiga utmaningar – och deras lösningar.

Tidigare års evenemang

Arrangör

Industridagen arrangeras av Industrirådet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Skogsindustrierna är en part i Industrirådet.

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor (2013).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2015 Skogsindustrierna