Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Inbjudan till Trädagen
 

bildlanga-2-SNV2013.jpgPåminnelse
Har du redan anmält dig? Vänligen bortse från denna påminnelse.

Välkommen till Trädagen
och ett extrainsatt marknadsseminarium
den 17 april 2013

Trädagen, 17 april kl 9.00-14.00 inkl lunch
På Trädagen diskuteras den snabba och positiva utvecklingen av intresset för träbyggande, samt industrins villkor, utveckling och framtid. Föredrag varvas med paneldiskussioner med representanter från kommuner, industri, departement och banksektorn. Bland gästerna återfinns Johan Frej från Danske Bank, och Magnus Kindbom, statssekreteraren för landsbygdsdepartementet.
Läs hela programmet

Trädagen arrangeras av Svenskt Trä i samarbete med Trä- och möbelföretagen (TMF) och Föreningen Svenska Sågverksmän.

Skogsnäringsveckan-2013.jpg

Extrainsatt marknadsseminarium, 17 april kl 14.00-15.30
I år kompletterar vi Trädagen med ett extrainsatt marknadsseminarium. En aktuell bild av marknadssituationen för trä och träprodukter kommer att ges av Svenskt Trä, Trä- och möbelföretagen (TMF) och byggvaruhandeln. Presentationerna följs av en paneldiskussion med industrirepresentanter. Ett detaljerat program kommer inom kort.

Skogsnäringsveckans öppna program, 16 april kl 9.00-16.00
Trädagen och marknadsseminariet är aktiviteter inom Skogsnäringsveckan. Du är även välkommen till följande öppna programpunkter för Skogsnäringsveckan den 16 april: på förmiddagen hålls fyra parallella temaseminarier med en spännvidd från hur produktionen i skogen ska ökas till olika trender för fiberanvändningen. Därefter invigs Skogsnäringsveckan av Göran Persson, ordförande för Sveaskog och Think Forest. Och på eftermiddagen hålls Skogsindustriernas öppna årsmöte med bland andra landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Praktisk information

  • Kostnad för Trädagen inkl lunch är 400 sek.
    Marknadsseminariet den 17e april och Skogsnäringsveckans programpunkter den 16 april är kostnadsfria.
  • Anmälan sker via länken nedan.
  • Plats: Norra Latin i Stockholm
     

bild-inbjudan-talare-tradegen-2.jpg

Varmt välkommen!

Mikael Eliasson
direktör Svenskt trä, en del av Skogsindustrierna

Leif Gustafsson,
vd TMF, Trä- och Möbelföretagen

Urban Bodare,
ordförande Föreningen Svenska Sågverksmän

Anmälan

För anmälan: Klicka här
Ange lösenord: snv2013

Anmäl dig före den 22 mars, begränsat antal platser!

 

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä företräder svenska sågverk, hyvlerier och limträproducenter och är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel: +46 8 762 72 60, e-post: info@svenskttra.se, www.svenskttra.se
© 2011 Skogsindustrierna