Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Pressinbjudan
Skogsnäringsveckan 2013
 

bilder-SNV2013


Pressinbjudan
Skogsnäringsveckan 2013
med Skogsindustriernas årsmöte
och Trädagen 16-17 april

Tisdag 16 april
Välkommen till Skogsnäringsveckan 2013 som invigs tisdagen den 16 april i Stockholm på City Conference Centre (Norra Latin).

Invigningen inleds med landsbygdsminister Eskil Erlandsson som delar ut Bernadottemedaljen, Guldkvistar och Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris.

Huvudtalare på invigningen är Göran Persson, ordförande för Sveaskog och Think Forest.

På förmiddagen den 16 april bjuder vi in till fyra temaseminarier med en spännvidd från utvecklingen av skogen som rum för människan till dess nyckelroll i att ersätta fossilbaserade material.

Skogsnäringsveckan-2013.jpg

På eftermiddagen är det dags för Skogsindustriernas öppna årsmöte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Skogsindustrin står inför stora utmaningar som motorn i den biobaserade samhällsekonomin. Skogens avgörande betydelse för samhällsutvecklingen är fokus för diskussionen under årsmötet. Lydia Capolicchio är moderator.

Onsdag 17 april
Onsdagen den 17 april arrangerar Svenskt Trä (en del av Skogsindustrierna) Trädagen tillsammans med Trä- och Möbelföretagen samt Föreningen Svenska Sågverksmän. Den snabba och positiva utvecklingen av intresset för byggande i trä diskuteras samt industrins utveckling och framtid. Chris Heister, landshövding Stockholms län medverkar på Trädagen vid utdelningen av ett hederspris.

Extrainsatt seminarium
I år kompletterar vi Trädagen med ett extrainsatt marknadsseminarium. En aktuell bild av marknadssituationen för trä och träprodukter kommer att ges av Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och byggvaruhandeln. Presentationerna följs av en paneldiskussion med industrirepresentanter.

Skogsnäringsveckan är mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Anmälan skickas till karin.eriksson@skogsindustrierna.org
Har du redan anmält dig? Vänligen bortse från denna påminnelse.
Program och mer information: Klicka här

660-pixlar-personer.png

Varmt välkommen!

signatur-marie.png
Marie S. Arwidson
vd Skogsindustrierna

samt övriga medverkande organisationer

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 22 koncerner/företag och cirka 125 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2013 Skogsindustrierna