SKGS

ALMEDALSEXTRA
JUNI 2013


SKGS I ALMEDALEN

Hej,

Som prenumerant på SKGS nyhetsbrev Energiperspektiv får du här lite tips på seminarier under Almedalsveckan som vi tror kan intressera dig. Några av seminarierna arrangeras av SKGS, i några är vi medarrangörer tillsammans med andra energiaktörer och i några deltar vi som panelmedlemmar.

Följ länkarna för att hitta mer information om respektive seminarium, eller hör av dig till angiven kontaktperson.

Hoppas vi ses!

Lina Palm, energidirektör SKGS
 

Ny kärnkraft - en förutsättning för svensk konkurrenskraft?

Tid: Måndag 1 juli kl. 09.30-10.30
Lokal: Industriområdet, Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd

Den svenska industrins konkurrenskraft är av största vikt för samhället. En säker och hållbar elförsörjning är en viktig förutsättning för att det ska kunna uppnås. Under seminariet diskuterar industrin och energibranschen med politiker hur politik, styrmedel och regelverk kan bidra.

Arrangör:
Energiarbetsgivarna

Medverkande:
Mats Odell, ordf Näringsutskottet, Kristdemokraterna
Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson Socialdemokraterna
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Lina Palm, energidirektör SKGS
Willy Silberstein, Moderator

Kontaktperson:
Inger Abrahamson, Ansvarig Public Affairs, Svensk Energi, 0708-942639, inger.abrahamson@svenskenergi.se

->

Läs mer om seminariet

Hur får vi el när det inte blåser?

Tid: Måndag 1 juli kl. 13.45-14.45
Lokal: Industriområdet, Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd

I Sverige har vi ett planeringsmål för vindkraft. Vid en kraftig utbyggnad av vindkraft ställs högre krav på behov av reglerkraft, men det behövs även baskraft för att göra elsystemet robust. Vid seminariet vill vi få olika intressenters syn på behovet av ett planeringsmål även för baskraften.

Arrangör:
SKGS

Medverkande:
Jan Johansson, vd SCA
Jonas Abrahamsson, vd EON Sverige
Mikael Odenberg, gd SVK
Erik Brandsma, gd Energimyndigheten
Bosse Andersson, enhetschef Svensk Energi

Kontaktperson:
Lina Palm, energidirektör SKGS, 070-397 14 49, Lina.palm@skogsindustrierna.org

->

Läs mer om seminariet

100 procent hållbar energi - bra för både miljö och konkurrenskraft?

Tid: Tisdag 2 juli kl. 08.30-10.00
Lokal: Nowas lokal, bakom Clarion Hotel Wisby, Kilgränd

Seminarium om framtidens hållbara energi. Är det som är bra för miljön också bra för
konkurrenskraften? Hur klarar andra länder konkurrenskraft och miljömål - kan Sverige dra några
lärdomar?

Arrangör: SKGS, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv

Medverkande:
Erik Brandsma, gd Energimyndigheten
Marcus Hansson, energi- och miljöexpert, USA:s ambassad
Karin Jarl Månsson, vd EON försäljning, EON
Magnus Breidne, projektchef på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Mats Odell, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Per Bolund, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Jan Johansson, koncernchef SCA och ordförande i SKGS
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv
Lina Palm, energidirektör SKGS
Willy Silberstein, moderator

Kontaktperson:
Inger Abrahamson, Svensk Energi, 0708-94 26 39, inger.abrahamson@svenskenergi.se

->

Läs mer om seminariet

Behöver vi el dygnets alla timmar?

Tid: Tisdag 2 juli kl. 11.00-12.30
Lokal: Energihuset, Hästgatan 12

Stora mängder förnybar energi kommer in på elmarknaden och basproduktion konkurreras ut som en konsekvens av färre drifttimmar, hur möter elmarknaden detta? Hur ska försörjningstryggheten för el säkras i framtidens energisystem? Kommer elmarknaden att överleva?

Arrangör:
Vattenfall

Medverkande:
Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät
Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten
Lina Palm, energidirektör SKGS
Anders Dahl, sverigechef Vattenfall
Bosse Andersson, enhetschef Svensk Energi
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Kontaktperson:
Stina Nylander, projektledare Vattenfall AB, 0730574349, stina.nylander@vattenfall.com

->

Läs mer om seminariet

Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen

Tid: Onsdag 3 juli kl. 13.45-14.45
Lokal: Industriområdet, Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd

Astrid Kander har i sin forskning visat att den globala klimatpåverkan minskar till följd av export från Sverige. Industriprodukter som producerats med el med låga koldioxidutsläpp ersätter produktion i andra delar av världen där elproduktionen har höga utsläpp.

Arrangör:
SKGS

Medverkande:
Astrid Kander, Professor ekonomisk historia, Lunds Universitet
Mattias Johansson, stabschef Miljödepartementet
Anders Fröberg, vd Borealis Sverige

Kontaktperson:
Lina Palm, energidirektör SKGS, 070-397 14 49, lina.palm@skogsindustrierna.org

->

Läs mer om seminariet

 

Hälsningar

Lina Palm signatur.png

Lina Palm
Energidirektör SKGS
www.skgs.org


 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.