SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
MAJ 2015


DEN SENASTE POLITISKA UTVECKLINGEN PÅ DEN SVENSKA ENERGIMARKNADEN

Hej!

Vattenfalls besked om förtida stängning av Ringhals 1 och 2 har lett till att temperaturen i debatten om den svenska energipolitiken har höjts avsevärt, inte bara inom landets gränser utan också i bland annat Finland.

SKGS har analyserat orsaker till och förväntade effekter av Vattenfalls beslut. Att kraftverk nu börjar slås ut ser vi som ett resultat av politiska beslut och vi oroas starkt över att risken för effektbrist rycker närmare. Vi upprepar att det nu är mycket viktigt att Energikommissionens uppdrag omformuleras, så att det omfattar tiden från 2018 och framåt.

Energipolitik handlar om att skapa förutsättningar för konkurrenskraft, jobb och välstånd. Vi uppmanar därför energiminister Ibrahim Baylan att ta chansen att göra om för att göra rätt!

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,

tom erixon signatur.png
Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


Ringhals nuclear power station 02.jpg

ATT KRAFTVERK SLÅS UT ÄR ETT RESULTAT AV POLITISKA BESLUT
En vecka har gått sedan Vattenfalls besked om avsikten att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid. Enligt Vattenfalls VD, Magnus Hall, har beslutet tagits på affärsmässiga grunder, utan direkt politisk inblandning. Men han har också konstaterat att utan den särskilda skatt som drabbar kärnkraft, effektskatten, så hade det affärsmässiga beslutet blivit ett annat. Då hade de två reaktorerna fått gå vidare hela sin tekniska och ekonomiska livslängd.
 

-> Läs artikeln här

RISKEN FÖR EFFEKTBRIST RYCKER NÄRMARE
Den risk för effektbrist, som många hittills trott legat tio år framåt tiden, kan nu hota avsevärt tidigare.

 

-> Läs artikeln här

ÖPPENHET FÖR ÄNDRAT UPPDRAG, ORO FÖR URVATTNAT MANDAT

SKGS menar att Energikommissionens uppdrag bör ändras så att det handlar om att säkerställa tillräcklig elproduktion redan från 2018. Vad tycker ledamöter i Energikommissionen om detta?


-> Läs artikeln här

 

 

LÅG TILLVÄXT HOTAR KÄRNKRAFTEN
Vattenfalls besked skapar reaktioner även i Finland.


-> Läs artikeln här

ATT IMPLEMENTERA EN KÄRNKRAFTSFRI POLITIK I SVERIGE SKULLE INNEBÄRA STORA STEG TILLBAKA FÖR KLIMATET, HÄLSAN OCH SAMHÄLLSEKONOMIN
Staffan A. Qvist, forskare vid Uppsala Universitet, har nyligen publicerat en intressant vetenskaplig artikel i Energy Policy. Den visar att om Sverige väljer att politiskt avveckla existerande kärnkraftverk före dess tekniska livslängd, så kommer det att leda till kraftigt ökade koldioxidutsläpp, försämrad hälsa och minskade skatteintäkter.


almedalen.jpg

KONKURRENSKRAFT - I FOKUS FÖR ENERGIPOLITIK 3.0
Välkommen till SKGS, Teknikföretagens och EFA/Svensk Energis seminarium under Almedalsveckan 2015. Seminariet ber panel och Energikommission att svara på frågor som ”Vad innebär konkurrenskraft rent praktiskt för energiföretag, teknikleverantörer och kunder? Och hur kan konkurrenskraft bli en integrerad del av designen av den svenska energipolitiken 3.0?”. Vi ses i Industriområdet tisdag 30 juni kl. 08.00-09.15!


-> Läs mer om seminariet

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.