SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
SEPTEMBER 2013


VÄLKOMMEN TILL ENERGIPERSPEKTIV SEPTEMBER

Hej,

Ni som varit med ett tag kommer känna igen er - en blandning svenska och utländska nyheter i en ambition att bidra med nya och vidgade energiperspektiv. Skaran av prenumeranter växer glädjande nog hela tiden, och jag hoppas att även du som ny prenumerant snart ska känna dig lika hemma.

Vi bjuder som vanligt på en späckad sammanställning där vi inleder med att konstatera att brittisk energipolitik sett ett historiskt skifte i helgen när Liberaldemokraterna övergav sitt kärnkraftsmotstånd. Initierade Der Spiegel rapporterar hur debatten i Tyskland rasar om de höga, och stigande, elpriser som följer av energiomställningen där. I Forbes beskrivs Spaniens energipolitiska resa från omfattande subventioner av solel till kraftiga nedskärningar, och nu till och med en särskilt skatt på egenproducerad solel. En amerikansk artikel redovisar och jämför på ett tankeväckande sätt subventioner till solkraft och kärnkraft i soliga Kalifornien.

Vi uppmärksammar självklart också den debatt om socialdemokraternas hållning i energifrågan som sedan förra veckan pågått i Dagens Industri, och vi redovisar också månadens energiprisindex, som denna gång uppvisar små rörelser.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


SMÅ FÖRÄNDRINGAR I ENERGIKOSTNADERNA
Månadens energiprisindex för industrin visar den här gången visar på en mindre uppgång på grund av stigande oljepriser. 

energiprisindex-september-2013.jpg


-> Läs hela redovisningen

BRITTISKA LIBERALDEMOKRATERNA SVÄNGER OM KÄRNKRAFTEN
I ett historisk beslut på partikonferensen i Glasgow den gångna helgen har de brittiska liberaldemokraterna övergett sitt kärnkraftsmotstånd och är nu för att det byggs ny kärnkraft. En nödvändighet för att på ett trovärdigt sätt kunna hantera klimathotet, menar partiledningen och de som försvarar beslutet.


-> Till artikeln

TYSKA ELPRISER FÖRVÄNTAS STIGA YTTERLIGARE
Der Spiegel rapporterar om att de tyska elpriserna kan förväntas stiga ytterligare på grund av de stora investeringarna i vind- och solenergi. Tyskarna betalar redan idag Europas högsta elpriser.


-> Till artikeln

 

 

FRÅN SPANSK SOLSUBVENTION TILL SOLSKATT
I en artikel i Forbes kan man läsa om att den spanska regeringens subventioner till solenergi har skurits ned. Regeringen har dessutom gått ännu längre och beslutat att beskatta egenproducerad solel. Bakgrunden är att subventionerna resulterat i ett stort underskott i den spanska energibudgeten.


-> Till artikeln

SOLENERGIN BEROENDE AV SUBVENTIONER, ÄVEN I KALIFORNIEN
Amerikanska Breakthrough institute har gjort en jämförelse om subventioner till sol- respektive kärnkraft i Kalifornien. Ett intressant perspektiv som ger en fingervisning om att solenergi trots tekniska framsteg är beroende av subventioner, även i soliga Kalifornien.


-> Till artikeln

DEBATT INOM S OM ENERGIPOLITIKEN EFTER UTTALANDE AV MAGDALENA ANDERSSON
Vi kan självfallet inte förbigå den debatt inom socialdemokraterna som i veckan och helgen uppmärksammats i Dagens Industri. Upprinnelsen var ett uttalande av Magdalena Andersson när Dagens Industri i förra veckan arrangerade en debatt, och Andersson gav beskedet att med S vid makten skulle en avveckling av kärnkraften återupptas och den nu gällande energipolitiken rivas upp. Men åsikterna bland partiets företrädare går isär.


-> Socialdemokraterna vill avveckla kärnkraften
-> Reinfeldts kärnkraftshån
-> Storbråk i S om kärnkraft
-> Kommentar från SKGS

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.