SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
OKTOBER 2013


VÄLKOMMEN TILL OKTOBER MÅNADS ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

Hösten har gjort sitt definitiva intåg över landet  och det har hunnit bli oktober, och därmed dags för en ny omgång av Energiperspektiv. Vi blandar som vanligt svenska och utländska nyheter i en ambition att bidra med nya och vidgade energiperspektiv. Ett särskilt välkommen till dig som är ny prenumerant och läser detta för första gången.

I detta nummer av Energiperspektiv följer vi upp förra månadens nyhet om brittiska Liberaldemokraternas omsvängning i energifrågan med två ytterligare nyheter från Storbritannien, om subventioner till förnybar energi och förslag från Labour för lägre energipriser. Vi rapporterar också om Japan, där användningen av fossil energi nu ökar, liksom utsläppen. Och om Tyskland där debatten om effekterna av landets pågående energiomställning fortsätter att diskuteras, samt ett oväntat kritiskt inspel från den franska IMF-chefen om negativa effekter av omfattande energisubventioner. Avslutningsvis vill vi också gärna uppmärksamma den svenska diskussionen om vattenkraften där bl.a. undertecknad tillsammans med Svenskt Näringslivs vice VD Annika Lundius gjort ett debattinlägg.

Som vanligt har vi också med en redovisning av månadens energiprisindex från PWC.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX
I september steg energikostnadsläget för industrin, främst p.g.a. stigande elpriser. 

2013-17-PwC-Energiprisindex.png


-> Läs hela redovisningen

DYRA BRITTISKA ENERGISUBVENTIONER
Brittiska Taxpayers Alliance har räknat ut att brittiska subventioner till bland annat vindkraft kostar ett genomsnittligt brittiskt hushåll 425 pund fram till 2020. Totalt kommer de brittiska  subventionerna kosta 22 miljarder pund.


-> Till artikeln

STIGANDE KOLDIOXIDUTSLÄPP I JAPAN
Koldioxidutsläppen i Japan ökar kraftigt på grund av ökad användning av fossila bränslen efter att reaktorer stängts ned, rapporterar Japan Realtime.


-> Till artikeln

RISK FÖR KRAFTIGT HÖJDA ELPRISER I VINTER
TT rapporterar att vintern kan bli dyr för de svenska elkunderna. Bakgrunden är det torra vädret och att kärnkraften inte utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning.


-> Till artikeln

 
 

TYSK INDUSTRI MANAR TILL OMSVÄNGNING I ENERGIPOLITIKEN
I Wall Street Journal kan man läsa att tyska industriförbundet BDI menar att den tyska energiomställningen hotar ekonomin och jobben. BDI föreslår bland annat att de garanterade priserna på sol- och vindel ska avskaffas.


-> Till artikeln

LAGARDE SER BEHOV AV ATT "VIDTA AKTIONER" MOT ENERGISUBVENTIONER
I ett tal inför FN pekade IMF:s chef Christine Lagarde på de negativa effekterna av energisubventioner och menade att aktioner mot dessa skulle vara ”bra för budgeten, bra för ekonomin och bra för planeten”. Det rapporterar Reuters.


-> Till artikeln

BRITTISKA LABOUR VILL SPLITTRA UPP DE SEX STÖRSTA ENERGIBOLAGEN
Bloomberg rapporterar att om Labour vinner nästa val i Storbritannien vill partiet splittra upp de sex största energibolagen och tvinga dem att sälja sin el på den öppna marknaden. Motivet är att sänka elpriserna. 


-> Till artikeln

VATTENVERKSAMHETSUTREDNINGEN HOTAR KLIMATET OCH SVENSK INDUSTRIS KONKURRENSKRAFT
På SvD:s debattsida skriver Jan Johansson (SCA) och Annika Lundius (Svenskt Näringsliv) om hur de långtågående förslagen från vattenverksam-hetsutredningen hotar satsningarna på fossilfritt energisystem och dessutom konkurrenskraften hos den svenska industrin.


-> Till artikeln

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.