SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
NOVEMBER 2013


VÄLKOMMEN TILL ENERGIPERSPEKTIV NOVEMBER

Hej,

Här kommer november månads fulladdade sammanställning av energinyheter, denna gång med ett utblickande fokus på Storbritannien och Tyskland. I detta nummer av Energiperspektiv hittar du bl.a. artiklar som belyser det nyliga brittiska energibeslutet ur olika perspektiv. Dessutom innehåller detta nummer flera artiklar om utvecklingen och debatten i Tyskland, samt ett internationellt uppmärksammat upprop från ett antal klimatforskare riktat till världens miljö- och energipolitiska makthavare. Självklart hittar du i detta nummer också månadens energiprisindex från PWC.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


NÅGOT SJUNKANDE ENERGIPRISER FÖR INDUSTRIN
Det senaste energiprisindex för industrin visar att kostnaderna för industrins energiförsörjning minskade med knappt tre procent den senaste månaden. Den främsta orsaken är fallande elpriser till följd av god nederbörd i kombination med milt väder och kärnkraftens ökade tillgänglighet. Priset på olja, naturgas och kol gick samtidigt upp något. 

energiperspektiv-november-2013.png


-> Läs hela redovisningen

HISTORISKT BRITTISKT ENERGIBESLUT
Det brittiska beslutet att efter mer än 20 år investera i ny kärnkraft har väckt stor uppmärksamhet och skapat debatt. I The Guardians rapportering finns flera intressanta artiklar som ger en bra bild av orsakerna bakom beslutet och hur den brittiska debatten ser ut.

 

-> Till artikeln

ANNORLUNDA BRITTISK ENERGIDEBATT
En artikel i brittiska Telegraph belyser tydligt hur diskussionen i Storbritannien på ett intressant sätt skiljer sig från den svenska. Den brittiska energiministern Michael Fallon argumenterar t.ex. för det brittiska kärnkraftsbeslutet genom att framhäva att det minskar behovet av investeringar i landbaserad vindkraft, som många i Storbritannien menar skulle hota viktiga naturvärden på landsbygden.

VATTENFALL KOLSATSAR I TYSKLAND
Utvecklingen i Tyskland fortsätter att vara föremål för uppmärksamhet och debatt. En artikel i Der Spiegel uppmärksammar svenska Vattenfalls planer på investeringar i kolkraft. 


-> Till artikeln

 
 

TYSKLANDS VÄGVAL I ENERGIPOLITIKEN INGEN SJÄLVKLAR VÄG TILL LÄGRE UTSLÄPP
Den erkända Der Spiegeljournalisten Alexander Neubacher (som bl.a. vunnit ”Helmut Schmidt-priset”, ett journalistpris uppkallat efter den tidigare s-ledaren och Förbundskanslern med samma namn) beskriver i en artikel de stora utmaningarna med den väg Tyskland valt i energipolitiken.


-> Till artikeln

KLIMATFORSKARE VÄDJAR TILL VÄRLDENS LEDARE
CNN är en av flera medier som rapporterat om det upprop som ett antal meriterade klimatforskare nyligen riktade till världens ledare. Klimatforskarna menar att världens ledare nu måste vidta krafttag för att bygga energisystem som på allvar minskar utsläppen.


-> Till artikeln

SKGS HAR NY WEBBPLATS
Idag lanserades SKGS nya webbplats. Sajten har fått ett visuellt lyft och det är lättare att hitta den information man söker. Adressen är densamma, surfa gärna in och meddela oss vad du tycker.  


-> Till nya SKGS.org

FILMVISNING 25 NOVEMBER - PANDORA'S PROMISE
Den 25 november kommer den Oskarsnominerade regissören Robert Stone till Stockholm för en specialvisning av dokumentären Pandora's Promise. Under kvällen kommer Robert Stone att berätta om arbetet med filmen och vilka reaktioner den har skapat. Dessutom kommer en paneldebatt att hållas under ledning av Niklas Ekdal, där Robert Stone tillsammans med personer engagerade i klimat- och energifrågor svarar på frågor från publiken.


-> Se trailern här
-> Anmäl dig här

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.