SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
MARS 2014


VÄLKOMMEN TILL 2014 ÅRS TREDJE ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

Rysslands aggression mot Ukraina har satt fokus på frågan om Rysslands möjligheter att stänga av gasleveranser som ett påtryckningsmedel. Utvecklingen under senare år har dock gjort att dessa minskat väsentligt. Bland annat har Rysslands betydelse som gasleverantör minskat; under 2012 var Norge en större gasexportör till europeiska länder än Ryssland. Ökade möjligheter att köpa flytande naturgas (LNG) bidrar också till detta och i USA försöker man nu snabba på tillståndsprocesser för projekt som rör LNG som sedan kan exporteras till exempelvis Europa. Dessutom har Ukraina egna skiffergasreserver som bedöms kunna räcka för landets konsumtion i decennier. Sammantaget gör detta att Europa blir allt mindre beroende av rysk gas, vilket också får säkerhetspolitiska konsekvenser.

Inom EU diskuteras nu de klimatmål som ska gälla fram till 2030 och hur dessa kan förenas med konkurrenskraft för det europeiska näringslivet. Flera länder pekar på att målen måste vara på en ”realistisk nivå”. Samtidigt har ett antal ledande företrädare för både kemi- och tillverkningsindustrin gått ut och varnat för riskerna med energipriser som inte är konkurrenskraftiga. Hela den europeiska kemiindustrin kan slås ut, i likhet med vad som tidigare skett inom textilbranschen, menar till exempel en företrädare. 

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX MARS 
PwC:s Energiprisindex minskade med 3,3% sedan februari drivet av nedångar i priserna på el, biobränslen och kol.

energiprisindex-mars-2014.jpg


-> Läs hela redovisningen

GLOBAL GASHANDEL FÖRSVAGAR RYSSLANDS PÅTRYCKNINGSMÖJLIGHETER
Ryssland har helt och hållet förlorat sin möjlighet att använda gas som påtryckningsmedel eftersom Ukraina kan producera gas själva, kommenterar Anders Åslund vid Peterson Institute och som tidigare varit rådgivare till Ryssland och Ukraina. Europa köper också LNG från Afrika och Mellanöstern, tack vare USAs minskade efterfrågan på den globala marknaden, vilket gör att Ryssland inte heller kan utpressa andra europeiska länder som tidigare.

 

-> Till artikeln

EU-DISKUSSION OM KLIMATMÅL
EU:s energiministrar samlades i början av mars för ett första möte om de nya klimatmålen till 2030. I slutet av månaden kommer frågan att diskuteras vid ett EU-toppmöte. Utmaningen är att förena klimatmålen med ekonomisk konkurrenskraft. Tysklands ekonomi- och energiminister Sigmar Gabriel förespråkade en långsiktig debatt om hur staterna kan minska kostnaderna för industrin. Sex länder – Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien Bulgarien och Rumänien – gjorde ett gemensamt uttalande om att de vill se koldioxidmål på en ”realistisk nivå” som också avvaktar det FN-avtal som ska tas nästa år.


-> Till artikeln

 

 

KEMIJÄTTE: 6 MILJONER JOBB HOTAS I EU
Den europeiska kemiindustrin kommer att vara utraderad inom ett decennium, vilket betyder att 6 miljoner jobb försvinner, hävdar Jim Ratcliffe, majorietsägare till kemijätten Ineos, i ett brev till EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso. Om inte unionen tar tag i de ständiga problemen med bristande konkurrenskraft, menar Ratcliffe, som pekar ut bland annat höga energipriser och miljöskatter som ett problem.  


-> Till artikeln

 

Kemiföretaget BASF meddelade i slutet av februari att majoriteten av koncernens investeringar nu för första gången kommer att ske utanför Europa, delvis som ett resultat av höga energipriser. 

 

-> Till artikeln

 

Liknande tongångar kommer från tillverkningsindustrin. Drygt 100 ledare för tillverkningsföretag pekar i ett uttalande på faran med alltför höga energipriser. De lyfter fram att industrin är nödvändig för att minska arbetslösheten. Sedan 2008 har EU tappat 4 miljoner jobb inom tillverkningsindustrin. 

 

-> Till artikeln

JAPAN PLANERAR OMSTART AV KÄRNKRAFTVERK
Den japanska regeringen kallar i sin energiplan nu kärnkraft för en ”viktig baskraftkälla”. Premiärminister Shinzo Abe står bakom energibolagens planer på att starta var fjärde av landets femtio fortfarande användbara reaktorer. Möjligen kan detta även öppna för nybyggnation i framtiden. Innan Fukushimaolyckan stod kärnkraft för nära 30 procent av landets el.


-> Till artikeln

SKGS BJUDER IN TILL VÅRENS FÖRSTA GRILLNING
Den 2 april kl. 11.30-16.30 finner ni våra riksdagspolitiker, industrins VD:ar och myndigheternas GD:ar på grillen. Vi kryddar anrättningen med konkurrenskraft och energipolitik. Varmt välkommen!


-> Läs mer och anmäl dig


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.