SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
MARS 2013


VÄLKOMMEN TILL ANDRA UPPLAGAN AV ENERGIPERSPEKTIV

Välkommen till den andra upplagan av Energiperspektiv med nyheter och analyser på energiområdet ur ett klimat-, samhälls- och utvecklingsperspektiv. Här blandas svenska och utländska nyheter och min förhoppning är att bidra med lite nya perspektiv som inte alltid fångas upp i det mest högljudda mediebruset i Sverige.

Detta Energiperspektiv inleds dock med att uppmärksamma den intervju som Vattenfalls VD Öysten Löseth gav i Ekots lördagsintervju i februari. Den som inte hade tillfälle att lyssna då rekommenderas göra det nu. I intervjun konstaterade Löseth bl.a. att kärnkraften är viktig för stabiliteten i den svenska elförsörjningen och för att undvika kraftiga svängningar i elpriset. Dessutom konstaterade han att Tysklands energipolitik innebär ett fortsatt beroende av kolkraft, något som också belyses i ett antal artiklar om att såväl kolanvändningen som utsläppen i Tyskland ökade under 2012, tvärt emot vad många hoppats och trott.

Dessutom uppmärksammas i detta nummer hur allt fler förändrar sin syn på kärnkraften ur ett miljöperspektiv, bland andra Bill Gates som sätter stort hopp till nya mindre reaktorer. Slutligen kan du också läsa om en intressant studie om de energipolitiska utmaningarna fram till 2050, gjord av konsultföretaget Profus på SKGS och Svenskt Näringslivs uppdrag.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS
www.skgs.org


VATTENFALLS VD TROR ATT SVERIGE KOMMER ATT BYGGA NY KÄRNKRAFT
I Sveriges Radios lördagsintervju den 16 februari intervjuades Vattenfalls VD Öystein Löseth om bland annat sin syn på den svenska kärnkraftens framtid. Löseth var tydlig med att han tror på en framtid för kärnkraften i Sverige, bland annat eftersom den är viktig för stabiliteten i energi-systemet och därmed också för att undvika stora svängningar i elpriserna.
 

-> Till intervjun

TYSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER ÖKAR
Tysklands utsläpp av växthusgaser ökade med 1,6 procent under 2012. Enligt ENDS Europe beror ökningen på ökad användning av kol och gas som en följd av beslutet att avveckla kärnkraften i Tyskland.
 

-> Till artikeln

TYSKLAND STARTAR REKORDMÅNGA KOLKRAFTVERK
Som en följd av beslutet att fasa ut kärnkraften fram till 2022 kommer Tyskland att i år starta fler kolkraftverk än någon annan gång under de senaste 20 åren. Nya kolkraftverk med en kapacitet att leverera omkring 5300 megawatt kommer att starta i år rapporterar Bloomberg.
 

-> Till artikeln

HÖGA SYSTEMKOSTNADER FÖR ATT ANSLUTA SOL- OCH VINDKRAFT
Enligt en rapport från OECD-NEA om systemkostnader är systemeffekterna av att ansluta sol- eller vindkraft tio gånger högre än för baskraft.
 

-> Till rapporten

 

 

KÄRNKRAFTEN OCH KLIMATFRÅGAN
Tidskriften City Journal berättar hur ledande personer inom miljörörelsen nu ser kärnkraften som ett svar på hur klimatfrågan ska kunna lösas. Ett exempel är den brittiske journalisten George Monbiot.
 

-> Till artikeln

BILL GATES VILL BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA MED KÄRNKRAFT
En utbyggnad av säker och tillförlitlig kärnkraft står över utbyggnaden av sol- och vindkraft i kampen för att bekämpa klimatförändringarna. Det menar Microsofts grundare Bill Gates enligt energinyheter.se.


-> Till artikeln

STORA UTMANINGAR I KLIMATOMSTÄLLNINGENS EUROPA
Nyligen arrangerade SKGS ett seminarium med anledning av konsultföretaget Profus studie kring framtida energipolitiska utmaningar. Studien visar att utmaningarna fram till 2050 är mycket stora och kommer kräva såväl smarta lösningar som satsningar på forskning och utveckling. Läs mer om studien och seminariet på SKGS hemsida.


-> Till SKGS webbplats

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.