SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
MAJ 2013


VARMT VÄLKOMMEN TILL FJÄRDE UPPLAGAN AV ENERGIPERSPEKTIV

Med Energiperspektiv vill vi från basindustrin bidra med att sätta lite extra ljus på energifrågan från ett klimat-, samhälls- och utvecklingsperspektiv. Vi blandar svenska med utländska nyheter i en ambition att bidra med nya och vidgade energiperspektiv. Jag kan glädjande konstatera att intresset är i växande, det tillkommer hela tiden nya prenumeranter till Energiperspektiv – ett särskilt välkommen till er som får detta för första gången!

I detta Energiperspektiv uppmärksammar vi bl.a. en artikel i The Wall Street Journal om hur utvecklingen i USA påverkar förutsättningarna för elproduktion i Europa genom att göra kol mer konkurrenskraftigt än gas. Något som går på tvärs mot många länders klimatambitioner och mål om minskade utsläpp. 

Vi redovisar också PWC:s aktuella Energiprisindex, en månatlig sammanställning av utvecklingen av kostnaderna för den svenska industrins energiförsörjning. Ni som är prenumeranter sedan tidigare vet sedan premiären i förra Energiperspektiv att detta kommer vara ett återkommande inslag. Denna månads sammanställning visar att industrins energikostnader sjönk i april. Den främsta orsaken till detta är dock inte helt oproblematisk, eftersom det är sjunkande priser på kol snarare än el, som gör att kostnaderna totalt sett sjunker. En starkt bidragande orsak står att finna i den minskade efterfrågan på kol i USA när utvinningen av skiffergas ökar kraftigt där.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i utvecklingen i USA och dess följder erbjuds ett bra tillfälle den 29 maj. Då arrangerar vi på SKGS ett seminarium med blicken vänd västerut. Med hjälp av bl.a. Marcus Hansson från amerikanska ambassaden ägnar vi oss då åt den högintressanta utvecklingen på energiområdet i USA och hur den påverkar den globala industrins investeringsagenda. Du som vill komma är välkommen att anmäla dig här senast den 24 maj.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS
www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX
PWC Energiprisindex är en sammanställning av kostnaderna för industrins energiförsörjning vad avser såväl de senaste åren som den senaste månaden.
 

2013-05_PwC-Energiprisindex-FINAL-4.png


-> Läs hela redovisningen

ÖKAD TILLGÅNG PÅ GAS I USA GER SJUNKANDE KOLPRISER I EUROPA
I takt med att produktionen av skiffergas ökar exporterar USA allt mer kol till Europa, med sjunkande och mer konkurrenskraftiga priser som följd. Detta går stick i stäv med många europeiska länders klimatambitioner. 
 

-> Till artikeln

 

 
MER KOLKRAFT BROMSAR UTSLÄPPSMINSKNINGAR
I en rapport pekar Internationella Atomenergiorganet IAEA på att den ökande användningen av kolkraft i såväl Asien som Europa innebär att minskningen av koldioxidutsläpp i samband med energiproduktion stannat av.
 

FRAMGÅNGSRIKA KLIMATÅTGÄRDER MINSKAR EFTERFRÅGAN PÅ UTSLÄPPSRÄTTER
SVT:s samhällsprogram Agenda uppmärksammade i söndags att efterfrågan på utsläppsrätter sjunker. Den sjunkande efterfrågan, och därmed de sjunkande priserna, beror på att effektiva miljö- och klimatåtgärder inneburit minskade utsläpp. Inslaget börjar 29:50 in i programmet.
 

-> Till inslaget

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.