SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
MAJ 2014


VÄLKOMMEN TILL MAJ MÅNADS ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

Den politiska energidebatten präglas fortsatt till stor del av frågan om energisäkerhet. G7 ländernas energiministrar samlades i början av maj för att diskutera hur denna ska kunna ökas mot bakgrund av Rysslands agerande i Ukraina och den oro det väcker. Polens premiärminister Donald Tusk anser till exempel att Europa nu borde ompröva sitt förhållande till kol och använda, bland annat polsk, kol för att minska Rysslands inflytande över energileveranserna.

Energisäkerhet var också en av de frågor som diskuterades när the Economist ordnade en stor energikonferens i Stockholm den 8 maj. Där diskuterades också hur den europeiska energimarknaden ska kunna fungera bättre, huruvida det finns en grön bubbla och hur framtidens affärsmodeller för energibolag ser ut.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX MAJ 
PwC:s Energiprisindex minskade med 0,3% sedan föregående månad vilket indikerar på fortsatt låga energipriser för den svenska industrin.

Energiprisindex-maj-2014.jpg


-> Läs hela redovisningen

G7 DISKUTERAR ENERGISÄKERHET (6 MAJ)
G7-ländernas energiministrar möttes i Rom i början av maj för att diskutera hur energisäkerheten kan ökas. Bland annat uttalade de stark oro över hur Rysslands agerande i Ukraina försämrar energisäkerheten. De enades om några omedelbara åtgärder, bland annat kring energiförsörjning under vintern. Men de pekade också på mera långsiktiga behov av att göra energimarknader mer diversifierade, konkurrensutsatta och transparenta. Den 4-5 juni kommer G7:s ledare att samlas i Bryssel och fortsätta diskutera frågan.

 

-> Till artikeln

SKIFFERGASREVOLUTIONEN HÄR FÖR ATT STANNA
Foreign affairs spår att produktionen av skiffergas och -olja kommer att sprida sig och öka globalt snabbare än de flesta trott. Det är ett paradigmskifte i vårt sätt att se på kolväten, menar tidskiften. USA är än så länge det land som leder revolutionen, men där finns bara 15 procent av de totala resurserna. Artikeln bedömer som sannolikt att flera länder innan decenniets slut kommer att ha kommit igång med egen produktion, däribland Australien, Kina, Ryssland och Storbritannien.


-> Till artikeln

 

 

FRAMTIDENS BRÄNSLE - DESSVÄRRE (19 APRIL)
Kol är enkelt att utvinna, transportera och elda. Dessutom finns det i överflöd. Men det finns ett stort problem, skriver the Economist. Att gruvdriften, transporterna, lagringen och eldningen är både smutsiga och farliga. Tyvärr ser det trots detta ut som att kol kommer att spela en viktig roll när länder nu tar sig ur fattigdom och som att världens kolkonsumtion kommer att öka de närmaste decennierna. Utsläppen dödar – men det gör fattigdom också, konstaterar tidningen.


-> Till artikeln

OBAMA PRESENTERAR FÖRSLAG FÖR ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN (9 MAJ) 
Barack Obama höll ett tal på en Wal-Mart-butik i Kalifornien där han presenterade ett antal förslag som han kan genomföra utan kongressen, vilken inte stödjer hans visioner kring förnybar energi. Obamas initiativ handlar utöver nya energistandarder för hushållsapparater till stor del om att få företag – till exempel Wal-Mart – att bidra exempelvis genom egna solcellsanläggningar. Enligt en rådgivare till Obama är målet att USAs energiproduktion ska bli helt koldioxidfri. Idag utgör fossila bränslen 62 procent av elmixen.


-> Till artikeln

EUROPEAN ENERGY HORIZON (8 MAJ)
The Economist ordnade ett seminarium i Stockholm om energifrågor ur ett antal olika perspektiv. Deltog gjorde bland andra Øystein Løseth, Lena Ek, Kjell Aleklett och Litauens energiminister Jaroslav Neverovič. Hans Blix som inledningstalade använde en stor del av sin tid åt att argumentera för en global utbyggnad av kärnkraften. Han sa bland annat att de som avvisar kärnkraft inte tar den globala uppvärmningen på tillräckligt stort allvar.


-> Till artikeln

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.