SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
JUNI 2015


DEN SENASTE POLITISKA UTVECKLINGEN PÅ DEN SVENSKA ENERGIMARKNADEN

Hej!

Att effektbalansen upprätthålls är A och O för oss i den elintensiva industrin. Vi måste kunna lita på en säker tillgång till el av god kvalitet varje timme, varje dag, året runt. I och med E.ON.:s besked gällande O2:s framtid står vi nu inför ett scenario som Svenska Kraftnät varnat för och som kan ge perioder med effektbrist från Gävle och söderut. Frågeställningen är alltför allvarlig för att hantera med en det-löser-sig-nog-attityd. Vi vill se konkreta besked från regeringen om åtgärder. Att enbart förlänga effektreserven är inte en långsiktig lösning. Det duger inte heller att hänvisa till Energikommissionens arbete.

Vi vill se ökat samarbete mellan de tre myndigheterna inom energiområdet. De måste presentera oss och andra intressenter gemensamma och samlade bilder av effekter på elsystemet av aviserade åtgärder.

Energimarknadsinspektionen har börjat ge besked om elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019. Det vi hittills sett verkar vara steg i rätt riktning, men SKGS kommer att ytterligare analysera och återkomma i frågan.

SKGS är aktiva i debatten om svensk energipolitik både på riksnivå och regionalt. I det här nyhetsbrevet kan ni läsa vår senaste debattartikel på DN Debatt och ett exempel på regionalt inlägg, denna gång i Dalarna.

Almedalsveckan 2015 samlar inte mindre än 3 322 arrangemang. SKGS lyfter fram industrins perspektiv på svensk energipolitik vid tre olika tillfällen under måndagen, tisdagen och onsdagen i Visby.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,

tom erixon signatur.png
Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


Ringhals nuclear power station 02.jpg

REGERINGEN MÅSTE VIDTA ÅTGÄRDER MOT HOTANDE EFFEKTBRIST
I och med E.ON.:s besked gällande O2:s framtid har nu det scenario fallit på plats som Svenska Kraftnät varnat för. Med fyra kärnkraftsreaktorer avstängda före 2020 riskerar Sverige att behöva uppleva perioder med effektbrist från Gävle och söderut. Detta kan leda till förödande effekter för Sveriges elförsörjning och för svensk basindustri.
 

-> Läs artikeln här

SVENSKA KRAFTNÄT VARNAR FÖR ÖKADE SVÅRIGHETER VID UTFASNING AV KÄRNKRAFT, ENERGIMYNDIGHETEN SER INGEN RISK FÖR BRIST PÅ EL
Svenska Kraftnät och Energimyndigheten har på senaste tiden gett olika besked om den utmaning som föreligger vid förtida utfasning av vindkraft.

 

-> Läs artikeln här

ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTSRAMAR

Energimarknadsinspektinen har börjat ta beslut om elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019. SKGS anser att den lägre kalkylräntan är ett steg i rätt riktning, men att den fortsatt satts för högt. SKGS kommer inom kort att återkomma med en mer detaljerad analys.


-> Läs Ei:s pressmeddelande här

”SVERIGE BÖR UNDVIKA ATT FÖLJA I TYSKLANDS SPÅR”

På DN Debatt avrådde nyligen en bred grupp av industriföreträdare Sverige från att ta efter tysk energipolitik. Representanter från fackföreningar och näringslivsorganisationer pekade på att andelen kolkraft har stigit, att tyska myndigheter påpekar ökade koldioxidutsläpp de senaste åren, att kostnaderna för subventioner av förnybart är dyra, att stigande elkostnader försämrar tysk konkurrenskraft och att kostnaderna för överföringskapacitet stiger.


-> Läs artikeln här

 

 

ENERGIKOMMISSIONEN MÅSTE LEVERERA FÖR DALARNA
I Dalarnas Tidning påminde SKGS nyligen tillsammans med StoraEnso Kvarnsveden och SSAB Borlänge om vilka huvudmål Energikommissionen måste ha och vad den behöver leverera för Dalarna.

Denna artikel var den första av flera, som kommer att publiceras inom kort i media i regioner med elintensiv industri.


-> Läs artikeln här

almedalen.jpgMÖT SKGS UNDER ALMEDALSVECKAN
Välkommen att träffa SKGS under Almedalsveckan! Vi medverkar på seminarier där vi diskuterar lärdomar från Tysklands Energiwende och vilken energipolitik som ger konkurrenskraft. SKGS energidirektör deltar även i en utfrågning av energipolitiker.

Vilka lärdomar kan Sverige dra av Energiewende?
29 juni kl. 15:00

Vilken energipolitik ger konkurrenskraft?
30 juni kl. 08:00

Energipolitiker frågar ut SKGS energidirektör
1 juli kl. 10:50


 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.