SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
JUNI 2014


VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SISTA ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

Ryssland och Kina skrev i slutet av maj under ett trettioårigt avtal vilket innebär att Ryssland ska leverera en femtedel av Kinas gasbehov. Det ökar trycket på den europeiska marknaden som också vill köpa den ryska gasen. Samtidigt pågår försök i Europa att hitta vägar att frigöra sig från det Ryska energiberoendet och Tyskland väntas häva förbudet mot fracking nästa år.

I Nordamerika handlar diskussionen mer om minskade koldioxidutsläpp kontra ekonomi och jobb. Obama har lanserat en ambitiös klimatplan men vissa befarar att den kommer att leda till ökade kostnader för industrin och därmed påverka arbetsmarknaden negativt. Kanada å andra sidan har tillsammans med Australien uttalat att man inte kommer att vidta några åtgärder för att minska koldioxidutsläppen som i sin tur hotar jobben.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX JUNI 
PWC:s Energiprisindex sjönk med 4,6% under senaste månaden vilket indikerar fortsatt låga energipriser för industrin.

Energiprisindex-juni-2014.jpg

 

-> Läs hela redovisningen

SKGS I ALMEDALEN 2014
Under Almedalsveckan genomför SKGS ett antal seminarier i Industriområdet (S:t Pers ruin) och på Bolaget vid Stora torget. Seminarierna berör alternativ för ny baskraft, en ny Energikommission och hur gränslös el påverkar den svenska basindustrins konkurrenskraft.

Välkommen!

 

-> Läs mer om seminarierna

OBAMA LANSERAR KLIMATPLAN
Målet är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 30 procent fram till 2030 från 2005 års nivåer. Planen ger delstaterna stor frihet att själva avgöra hur de vill genomföra minskningarna, till exempel genom att stänga ner kolkraftverk, bygga ut förnybar energi eller införa handel med utsläppsrätter. Detta bedöms vara Obamas mest långtgående förslag för att minska utsläppen. Från industrihåll är man dock orolig för att detta kommer att leda till ökade kostnader.

 

-> Till artikeln

KINA OCH RYSSLAND I STOR GASAFFÄR
(21 MAJ)

De två länderna skrev i slutet av maj under en affär värd 400 miljarder dollar, som innebär att Ryssland under en trettioårsperiod ska leverera ungefär en femtedel av Kinas årliga behov av gas. Europa fortsätter dock att vara Rysslands största gasmarknad, även under det nya avtalet.


-> Till artikeln

 

TYSKLAND PLANERAR ATT SLOPA FRACKINGFÖRBUD (4 JUNI)
Beslutet kan träda i kraft redan i början av nästa år och är ett resultat av påtryckningar från näringslivet om behovet av att minska beroendet av rysk gas och att öka konkurrenskraften gentemot amerikanska producenter.


-> Till artikeln

SPANIEN GÖR NYA NEDSKÄRNINGAR I SUBVENTIONSSYSTEM (6 JUNI)
I början av månaden antog Spanien ett helt nytt system för subventioner av förnybar energi. Det sätter ett tak på bolagens vinster och är ytterligare ett steg i den spanska regeringens program för att få ner de stigande kostnaderna för subventioner.


-> Till artikeln

NU VILL ÄVEN KOVENTIONELLA KRAFTVERK FÅ STATLIGT STÖD (3 JUNI)
Europeiska kraftbolag efterfrågar nu politiska lösningar för investeringar i reservkraft som ska kunna tas i bruk när sol- och vindkraftverk inte genererar el. Vid en konferens i början av juni tog företagsledare från bland annat tyska E.ON, franska EDF och svenska Vattenfall upp olika förslag om garantipriser och liknande för att möta sjunkande elpriser för producenter.


-> Till artikeln

Seminarium-12-juni.jpg

SKGS UTREDARE JÖRAN HÄGGLUND: KÄRNKRAFT OCH GASKRAFT ÄR DE PRAKTISKA MÖJLIGA LÖSNINGARNA FÖR NY BASKRAFT
Sverige behöver ytterligare ca 5 000 MW kapacitet för elproduktion när befintlig kärnkraft börjar fasas ut. SKGS utredare Jöran Hägglund slår fast att det är kärnkraft och gaskraft som är realistiska alternativ för ny baskraft. Det framförde han vid SKGS frukostseminarium den 12 juni när hans utredning presenterades.


-> Läs referatet från seminariet


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.