SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
JUNI 2013


NY UPPLAGA AV ENERGIPERSPEKTIV

Välkommen till femte upplagan av Energiperspektiv med analyser och nyheter på energiområdet, såväl hemifrån Sverige som från utlandet. Ambitionen är att bidra med perspektiv som inte alltid kommer fram i den ibland lite ensidiga svenska energidebatten.

I denna upplaga uppmärksammas bland annat EU-kommissionens granskning av de indirekta subventioner som den tyska industrin fått i samband med energiomställningen i Tyskland. En aktuell undersökning om företagsledares syn på energipriser och Europas konkurrenskraft uppmärksammas också, liksom en artikel om orsakerna till de kraftigt stigande elpriserna i Danmark. Dessutom bjuder denna upplaga på en intressant jämförelse mellan elkostnaderna för finsk kärnkraft och tysk solkraft. Som vanligt redovisar vi också en färsk uppdatering av PWC Energiprisindex.  

Till sist passar jag på att önska alla mottagare av detta nyhetsbrev en riktigt skön sommar! Många av er ska säkert till Almedalen och då hoppas jag att ni besöker några av alla de seminarier vi arrangerar, medarrangerar eller deltar i som panelmedlemmar. Läs gärna mer om SKGS seminarier här.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS
www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX
Energiprisindex från PWC visar att kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning sjönk under maj jämfört med april.

2013-06_PwC-Energiprisindex-FINAL.png


-> Läs hela redovisningen

BRIST PÅ VIND GER REKORDDYR
EL I DANMARK
Energinyheter.se rapporterar att den bristande blåsten i Danmark gjort den danska elen rekorddyr. Elpriset ligger nu hela 10 öre över det svenska per kilowattimme. 
 

-> Till artikeln

 
TYSKA SUBVENTIONER GRANSKAS AV EU
Der Spiegel skriver att EU nu granskar de indirekta subventioner som tyska industriföretag fått genom att de sluppit betala satsningen på förnybara bränslen. Granskningen kan leda till återbetalningskrav på flera miljarder euro vilket skulle hota konkurrenskraften för berörda branscher.
 

HÖGA ELPRISER HOTAR EUROPEISKA FÖRETAG 
Financial Times rapporterar om en undersökning där 58 procent av de tillfrågade företagsledarna såg negativt på den europeiska industrins konkurrenskraft vad avser energikostnader jämfört med situationen i USA, Kina och Ryssland. Ett exempel på utvecklingen, rapporterar Financial Times, är att BMW valt att lägga sin nya fabrik i USA istället för i Tyskland.
 

-> Till artikeln

TYSK SOLKRAFT FYRA GÅNGER DYRARE ÄN FINSK KÄRNKRAFT
El som produceras i tyska solkraftverk kommer att vara fyra gånger dyrare än el från det nya finska kärnkraftverket i Olkikuoto. Detta trots att kärnkraftverket blivit både försenat och betydligt dyrare än planerat. Det rapporterar Breakthrough Institute i en analys.
 

-> Till artikeln


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.