SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
FEB 2013


VÄLKOMMEN TILL FÖRSTA ENERGIPERSPEKTIV

Här kommer första upplagan av Energiperspektiv, en återkommande sammanställning från SKGS med artiklar och analyser på energiområdet.

Energiperspektiv är tänkt att bidra med vidgade perspektiv och artiklar som inte alltid fångas upp i det allmänna svenska mediebruset. Sverige har ett kallt klimat, en stor exportindustri och höga klimat- och välfärdsambitioner – därför är energifrågan central.

I detta första Energiperspektiv uppmärksammas bland annat rapporter om hur kolkraftsanvändningen stiger i Europa och Kina, och om hur ny kärnkraft i Finland och Sverige är en förutsättning för att nå högt ställda klimatmål. I kommande brev kommer vi också att tipsa om SKGS egna lunchseminarier.

Du får detta brev eftersom jag tror att du är en av dem som är intresserad av dessa frågor. Vill du inte ha Energiperspektiv i fortsättningen avanmäler du dig via länken under nyhetsbrevet. 

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till oss via energiperspektiv@skgs.org

Bästa hälsningar

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS
www.skgs.org


ÖKAD ANVÄNDNING AV KOLKRAFT
Användningen av kolkraft i Europa ökade under 2012, efter att ha minskat under en följd av år. Orsakerna anges vara växande tillgång på billig skiffergas i USA, EU:s system för handel med utsläppsrätter och avvecklingen av kärnkraft i ett antal europeiska länder. Allt enligt en artikel i Washington post:
 

-> Till artikeln

VINDKRAFTVERK - INTE I ALLA VÄDER
Ny Teknik rapporterade nyligen om den väderkänslighet som en utbyggnad av vindkraften innebär för elförsörjningen:
 

-> Till artikeln

MISSADE DU SKGS SEMINARIUM I VECKAN?
I veckan som gick ordnade SKGS ett välbesökt seminarium. Dr. Phil Hare från Pöyry Management Consulting delade med sig av sin analys av de prövningar som elmarknaden kommer att utsättas för till följd av en allt större del variabel elproduktion från sol- och vindkraft. Här kan du ta del av en sammanfattning av seminariet och de bilder som visades:
 

-> Till presentationen

 

 

KINA SATSAR PÅ KÄRNKRAFT
För att på sikt bryta Kinas kolberoende satsar landet bl.a. på framtidens kärnkraftsteknik. Enligt en artikel i China Daily kan landet bli först i världen med ny teknik i kommersiellt bruk som i mycket liknar den fjärde generationens kärnkraft med kraftigt förbättrad effektivitet och nya säkerhetssystem:
 

-> Till artikeln

KÄRNKRAFT - EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ KLIMATFRÅGAN
I rapporten Nordic Technology Perspectives räknar OECD:s energisamarbete IEA med 13 000 nya vindkraftverk, ny kärnkraft i Finland och bibehållen kärnkraft i Sverige för att klara högt ställda klimatambitioner. Rapporten beskrivs bl.a. i en artikel i Ny teknik: 
 

-> Till artikeln

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.