SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
DECEMBER 2014


VÄLKOMMEN TILL ÅRETS SISTA ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

På övertid nåddes till slut en överenskommelse vid klimatmötet i Lima. Avtalet är i första hand att betrakta som ett förspel inför konferensen i Paris nästa år och den överenskommelse som gjordes handlar främst om hur länderna ska rapportera sina klimatmål. I månadens nyhetsbrev finns också bland annat en notis om det sjunkande världsmarknadspriset på olja vilket fått kraftig effekt på den ryska ekonomin.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

God Jul och Gott Nytt År önskar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX DECEMBER
Elprisets uppgång på 21,7% är den främsta faktorn bakom Energiprisindex uppgång med 1,5% under december. Återgång till mer normal säsongstemperatur samt en torrare period får elpriserna att stiga med 21,7% jämfört med månaden innan.

Energiprisindex-december-2.jpg
 

-> Läs redovisningen här

ÖVERENSKOMMELSE I LIMA
I helgen nåddes efter två veckors förhandlingar en klimatöverenskommelse vid FN-mötet i Lima.  Det präglades av samma konflikter mellan rika och fattiga länder som tidigare möten. Många drar nu slutsatsen att det kommer att bli svårt att komma överens vid mötet i Paris nästa år. Där är tanken att ett avtal ska förhandlas fram där alla länder, för första gången i historien, binder sig att minska sina växthusgasutsläpp.

FINSKT KÄRNKRAFTSPROJEKT FÅR FORTSATT STÖD
Den finska riksdagen röstade i början av december för ett förnyat principtillstånd till kärnkraftsbygget i finska Pyhäjoki. Verket har mött motstånd i Sverige eftersom det ligger cirka 15 mil från den svenska gränsen. Att ryska statsägda Rosatom ska leverera reaktorn har också väckt kontrovers i Finland och fått miljöpartiet De gröna att lämna finska regeringen.


-> Läs artikeln här

 

 
TYSKLAND UPPMANAR VATTENFALL ATT BEHÅLLA KOLKRAFTEN
Den tyska energiomställningen till mer förnybar energi har inneburit att landet ökat sitt beroende av kolkraft. Det föranledde Tysklands ekonomiminister Sigmar Gabriel att skicka ett brev till Stefan Löfven där han uppmanar Vattenfall att inte sälja sin kolkraft i Tyskland. Löfven gav till Financial Times beskedet att Vattenfall fattar investeringsbeslut självständigt. Enligt Gabriel skulle uteblivna investeringar i två brunkolsgruvor i Brandenburg och Sachsen riskera 16 000 jobb.

-> Läs artikeln här

KRAFTIGT FALL I OLJEPRISET
Sedan i juni har oljepriset sjunkit med 40 procent vilket förklaras av såväl ökad produktion som lägre global efterfrågan på råolja än väntat. Traditionellt sett borde detta gynna världsekonomin i stort, men det finns också de som pekar på en risk för deflation i länder som redan har låg inflation. Att oljeexportörer drabbas märks redan, inte minst i Ryssland som där rubeln under året har fallit med 50 procent jämfört med dollarn.


-> Läs artikeln här

UPPSKATTAT SEMINARIUM OM STORBRITANNIENS ENERGIMODELL
Här kan du ta del av vad som sades och den rapport som SKGS tagit fram om brittisk energipolitik och vad Sverige kan lära av den.


-> Läs mer här

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.