SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
DECEMBER 2014


VÄLKOMMEN TILL DECEMBERUTGÅVAN AV ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

Världens energibehov kommer att öka dramatiskt de närmaste 20 åren. Det bedömer Internationella Energimyndigheten (IEA) i sin årliga World Energy Outlook som publicerats nyligen. Fram till 2040 bedöms efterfrågan att öka med 37 %, vilket kräver omfattande investeringar i produktion av exempelvis olja och gas, enligt IEA. Samtidigt har under hösten mål för utsläppsminskningar diskuterats i både EU, Kina och USA, föranlett inte minst av FN-toppmötet i Paris nästa år.

Ökad efterfrågan och minskade utsläpp är en svår nöt att knäcka. Inte minst om detta ska ske i kombination med bibehållen konkurrenskraft. Tyskland är ett av de länder som har svårt att få ihop ekvationen. Energiintensiva företag styr nu om sina investeringar från den tyska marknaden till USA. Ändå ser det ut som att den tyska regeringen får backa från de klimatmål som man satt upp till 2020; att minska kolberoendet har visat sig svårare än vad man trodde från början.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX NOVEMBER
Kraftigt fallande el- och oljepriser driver ned Energiprisindex med 6,5% jämfört oktober månad. Elpriset faller med 18,5% till följd av det milda och blöta vädret, hög tillgänglighet i kärnkraften samt gynnsamma vindkraftsförhållanden.

Energiprisindex-november-2014.jpg
 

-> Läs redovisningen här

USA OCH KINA LOVAR UTSLÄPPSMINSKNINGAR
USA och Kina gjorde nyligen en gemensam utfästelse om minskade utsläpp av växthusgaser. Den innehöll dock inte några nya mål men sägs tjäna som inspiration för andra länder inför klimatmötet i Paris 2015. Kina säger till exempel att landets utsläpp ska nå sin högsta nivå senast 2030.

ENERGIINTENSIVA FÖRETAG VÄLJER BORT TYSKLAND
Höga energipriser driver företagsinvesteringar från Europa. Det tyska kemiföretaget BASF är ett av de som väljer att investera i USA istället och har nu fördubblat sina årliga investeringar där. Men de är inte ensamma. Sedan 2011 har den tyska kemisektorn, landets tredje största industrisektor efter bilar och maskiner, inte ökad sina inhemska investeringar alls. Nästan en fjärdedel av alla företag inom den tunga industrisektorn överväger dessutom att minska produktionen i Tyskland enligt en undersökning.


-> Läs artikeln här

 

 
TYSKLAND PLANERAR ATT BACKA FRÅN 2020-MÅL
Den tyska regeringen planerar nu att backa från målet att minska landets utsläpp med 40 procent till 2020, jämfört med 1990. Det går inte att minska kolberoendet tillräckligt snabbt för att målet ska kunna uppnås, menar ekonomiminister Sigmar Gabriel, enligt information till der Spiegel. Den socialdemokratiske Gabriel får dock intern kritik för uttalandet, från bland annat miljöminister Barbara Hendricks från samma parti.

-> Läs artikeln här

ENERGISAMARBETE MELLAN KINA OCH RYSSLAND
I början av november undertecknade Kina och Ryssland ett avtal om ökat energisamarbete, bland annat en ledning för rysk gasexport till Kina. Detta är av särskilt stort intresse för Ryssland med tanke på de sanktioner som EU och USA har riktat mot landet med anledning av krisen i Ukraina. För Kina innebär överenskommelsen att vägen mot minskat kolberoende underlättas.


-> Läs artikeln här

SKGS INBJUDER TILL FRUKOSTSEMINARIUM OM ENERGI 10 DECEMBER: VAD KAN VI LÄRA AV STORBRITANNIEN?
Välkommen till ett seminarium om Storbritanniens reformer av elmarknaden den 10 december. Britterna genomför stora förändringar för att säkerställa att landet ska klara EU:s utsläppsmål och samtidigt trygga den framtida elförsörjningen. De närmaste tio åren kommer ett antal äldre kolkraftverk och kärnkraftsreaktorer att stängas i Storbritannien, vilket motsvarar en femtedel av dagens elproduktion. Stora investeringar i vindkraft, naturgas och nya kärnkraftsreaktorer ska på sikt täcka upp för avvecklad kapacitet. Det är dock osäkert om investeringarna hinner bli klara i tid. Därför riskerar landet perioder av elbrist redan 2015, enligt vissa bedömare.


-> Läs mer och anmäl dig till seminariet

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.