SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
DECEMBER 2013


VÄLKOMMEN TILL 2013 ÅRS SISTA ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

Även om vädret i stora delar av vårt land inte är så vintrigt lackar det snabbt mot jul, och därefter nytt år. Men före ledigheter och julfirande kommer årets sista energiperspektiv. I vanlig ordning lästips på intressanta och mestadels utblickande energinyheter lite vid sidan av vad som vanligen rapporteras i svenska medier. Den här gången bl.a. om EU-kommissionens granskning av tyska och brittiska klimatsubventioner, den franska kärnkraftens framtid och om bristande effektivitet i svensk miljö- och klimatpolitik. Vi avslutar med två tips på sätt att fylla julledigheten med lite spännande läsning och film med energitema.

God jul och gott nytt år! Väl mött 2014!

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX DECEMBER
December månads energiprisindex visar en stigande kurva, samtidigt som priserna alltjämt ligger på en relativt låg nivå.  

Energiprisindex-december-2013.jpg


-> Läs hela redovisningen

EUROPEISK ENERGIPOLITIK - FRÅN HUVUDVÄRK TILL MIGRÄN
Flera internationella medier har rapporterat om IEA:s chefsekonom Fatih Birol som uttalat sig om EU:s energipolitiska utmaningar. Enligt uttalandet från Birol kommer energipolitiken gå från att idag utgöra en huvudvärk för EU:s länder till att i framtiden utvecklas till migrän.

 

-> Till artikeln

TYSKA OCH BRITTISKA KLIMATSUBVENTIONER UNDER EU-LUPP
Reuters rapporterar om en kommande EU-utredning om Tysklands energiomställning. EU-kommissionen vill reda ut ifall de undantag som tysk industri har från de omställningsavgifter som privatkonsumenter betalar utgör ett otillåtet statsstöd. Även Storbritanniens planer på subventioner till ny kärnkraft är enligt Reuters föremål för EU-kommissionens intresse.

FRANSK KÄRNKRAFTS FRAMTID
Reuters rapporterar också om den franske energiministern Arnaud Montebourgs besök i Kina och hans uttalande om den franska kärnkraftens framtid.  


-> Till artikeln

UPPSKATTAT SEMINARIUM OM FRAMTIDENS ELSYSTEM OCH ELMARKNAD
17 december genomförde SKGS ett uppskattat frukostseminarium om framtidens elsystem och elmarknad. Christian Haeger, Ramböll, berättade om rapporten Kortslutning i Kraftbranschen och Förnybarhetsrådets idéskiss Förnybara möjligheter presenterades av rådets ordförande Tomas Kåberger.


-> Läs en sammanfattning från seminariet

 

 

 

SVENSK MILJÖ- OCH KLIMATPOLITIK HAR FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL ENLIGT TVÅ NYA MYNDIGHETSRAPPORTER
Från svensk horisont har två myndigheter, Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen, i var sin rapport dragit slutsatsen att den svenska miljö- och klimatpolitiken har stor förbättringspotential. Enligt KI är politiken ett lapptäcke av skatter, subventioner och andra styrmedel som gör den dyr och ineffektiv. 


-> Till rapporten


Riksrevisionen anser att miljömålen för 2020 kan nås, men till onödigt höga kostnader samt att visionen om nära nollutsläpp 2050 riskerar att missas.

 

-> Till rapporten

SOCIALISM + KÄRNKRAFT = SANT?
En lite udda men intressant artikel från americanska Breakthrough institute resonerar om kärnkraftens betydelse för vänsterns politiska ambitioner.


-> Till artikeln

DÄRFÖR VÄCKER ALL ENERGIPRODUKTION KÄNSLOR
David Shukman, vetenskapsreporter på BBC, resonerar om olika energialternativ, dess fördelar och nackdelar. All energiproduktion är förknippad med någon form av påverkan som renderar kritik, konstaterar Shukman.   


-> Till artikeln

BOK- OCH FILMTIPS TILL JUL
För dig som vill nyttja lediga dagar i jul och nyår till att ytterligare fördjupning i energifrågor har vi avslutningsvis två tips:

I boken Generationsmålet - kontroverser kring klimat och konsumtion diskuterar tio forskare med vitt skilda uppfattningar och ämnesbakgrunder ekonomisk historia, filosofi, historia, miljövetenskap, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap några omstridda frågor om konsumtion och klimatpåverkan. Vilka förändringar i vår livsstil krävs för att det ska vara möjligt? Vilket ansvar har vi som individer, och vilket ansvar har politikerna? Boken finns att köpa via flera av de större nätbutikerna.

Och så ett filmtips. I filmen Pandora’s Promise tar den amerikanske regisören Robert Stone oss med på en resa, bl.a. till Tjernobyl och Fukushima. Filmen diskuterar kärnkraftens historia, vår bild av den idag, och vilken framtid den här i ljuset av framtida klimatutmaningar. Filmen finns att köpa via de större internationella nätbutikerna, och här finns en trailer: http://www.youtube.com/watch?v=7fm8SVLOacQ 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.